Политика за защита на личните данни

НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ, АКО НЕ СТЕ ДОСТИГНАЛИ ЗАКОННАТА ВЪЗРАСТ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ ВЪВ ВАШАТА ДЪРЖАВА, КАКТО И АКО НЕ ПРИЕМАТЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА УСЛОВИЯТА ИЛИ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА ТОЗИ УЕБ САЙТ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОЯТО Е ЧАСТ ОТ УСЛОВИЯТА.

www.jamesonwhiskey.com („Сайтът“) се управлява от Irish Distillers Limited („IDL“, „ние“, „наш“ или „нас“) – частно дружество, регистрирано в Ирландия с дружествен номер 23732 и с адрес на управление: Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ирландия.

1. ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ

IDL се задължава да гарантира защитата на Вашите лични данни в качеството Ви на клиент. С предоставянето на своята лична информация, Вие удостоверявате, че приемате нашата Декларация за защита на личните данни и давате съгласието си да събираме, използваме и разкриваме Вашата лична информация, както е описана в настоящата Декларация за защита на личните данни. Ако не приемате настоящата Декларация за защита на личните данни, не ни предоставяйте Ваши лични данни.

IDL ще използва събраната от нас информация за Вас единствено в съответствие с приложимите закони, и в частност Законите за защита на личните данни от 1988 г. и 2003 г., както и другите приложими ирландски закони за защита на данните. IDL не продава или заменя имена или друга информация относно нашите онлайн клиенти с трети страни.

2. СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Лична информация, доброволно предоставена от Вас

Когато посещавате или използвате Сайта по какъвто и да е начин, е възможно ние да събираме и обработваме следната информация:

  • данни за Вашите посещения в Сайта, включително, но не само: техническа информация за Вашето посещение (като например данни за трафика, данни за местоположението, Вашият IP адрес, уеб сайтът, от който сте стигнали до нас, както и типа на използвания от Вас браузър);
  • данни за всякакви транзакции, които осъществявате чрез нашия Сайт, както и изпълнението на всички поръчки. [Ние не запазваме тази информация, след закупуване на продуктите и получаване на съответното плащане.];
  • информация, която ни предоставяте, напр. чрез попълване на формуляри на нашия Сайт; и
  • ако се свържете с нас, ние може да запазим данни за тази кореспонденция.

Събираме тази информация, за да ни даде възможност да обработим Вашата заявка или да Ви предоставим стоките и услугите, които сте заявили, както и да комуникираме с Вас по всеки въпрос относно предоставянето на стоки и услуги като цяло.

[Всяка комуникация или материали, които предавате или публикувате на общодостъпна част на Сайта, включително лична информация, въпроси, коментари, предложения или други подобни, е и ще бъде третирана като неконфиденциална информация, без изрично право на собственост върху нея. Подобна лична информация не е включена в обхвата на настоящата Декларация за защита на личните данни.]

2.2 Лична информация, събирана автоматично при обичайно използване на Сайта

Настоящият Сайт използва бисквитки за запаметяване на данни за Вашите посещения в Сайта, включително, но не само: техническа информация за Вашите посещения и за наблюдаване на използването на Сайта с цел развитие на Сайта и услугите, които предоставяме. Допълнителна информация относно бисквитките и тяхното използване на Сайта може да намерите в нашата Декларация за бисквитките.

За да Ви предоставим най-добрите и най-актуални възможности за членство, може да се свържем с Вас, за да Ви представим новини относно отстъпки, промоции и събития на IDL. Когато ни предоставяте Вашите данни, ние ще Ви попитаме дали бихте желали да получавате такава информация. Информация ще Ви бъде изпращана само ако сте посочили, че давате съгласието си да получавате такава информация. Можете обаче да се откажете да получавате такава информация по всяко време, като се свържете с нас по телефон или имейл (данните за контакт се намират по-долу в раздела „Връзка с нас“), за да изискате да бъдете премахнати от нашия пощенски списък, или като кликнете върху връзката „отказ от абонамент“ в някой от имейлите, които сме Ви изпратили. Никога няма да продаваме Вашите данни на несвързана трета страна за маркетингови цели. Ако извършите някое от тези действия, ние ще актуализираме Вашите предпочитания или ще заличим съответната информацията във възможно най-кратък срок. Никога няма да продаваме Вашите данни на несвързана трета страна за маркетингови цели. Ако извършите някое от тези действия, ние ще актуализираме Вашите предпочитания или ще заличим съответната информацията във възможно най-кратък срок. Участник, който не проявява интерес към получаването на бъдещи промоционални оферти, трябва да пише на info@jamesonwhiskey.com, за да уведоми Спонсора, че той или тя вече не желае да получава такива материали.

3. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Можем да разкриваме Вашата информация на всеки член от нашата група, във или извън Европейското икономическо пространство, което означава нашите дъщерни дружества, нашето крайно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества, за да ни предоставят услуги, в съответствие със строги договорни задължения за защита на Вашата лична информация и обработване единствено от наше име и под наш контрол. Възможно е да разкриваме Вашата информация на трети страни, ако продаваме или закупуваме определено търговско дружество или ако IDL или нейни активи бъдат придобити от трета страна. Освен това имаме право да разкриваме Вашите данни на трети страни, ако сме задължени да направим това с цел спазване на законово задължение, за да приложим Условията за Сайта или за да защитим правата, имуществото или безопасността на IDL, нейните клиенти или други лица, което включва обмен на информация с други дружества и организации, с цел защита срещу измами и намаляване на кредитния риск. С предоставянето на Вашата лична информация, Вие се съгласявате с това прехвърляне, съхраняване и обработване на информация.

4. ЗАДЪРЖАНЕ НА ВАША ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим Вашата лична информация, докато е активен Вашият акаунт или доколкото това е необходимо, за да Ви предоставяме услуги и да поддържаме архив за Вашите транзакции с цел финансова отчетност. Освен това ние ще задържим Вашата лична информация, ако това е необходимо за изпълнение на нашите законови задължения, за разрешаване на спорове и да изпълнение на нашите договори.

5. ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да знаете каква лична информация съхраняваме за Вас, както и да коригирате евентуални неточности в нея. Може също да поискате от нас да актуализираме или премахнем Вашата информация, като се свържете с нас по телефон или имейл (може да намерите данните за контакт по-долу в раздела „Връзка с нас“).

При отправяне на подобно искане, моля, посочете всички данни за установяване на Вашата самоличност, които сте ни предоставили по-рано на Сайта (например Вашето име и имейл адрес). При определени обстоятелства имате правото да поискате предоставените от Вас данни да бъдат изтрити. За да упражните това право, може да е необходимо да посочите нарушение на закона за защита на данните от страна на IDL. Всички искания ще бъдат разгледани незабавно и ефективно, в съответствие с приложимото законодателство.

Имате правото и да поискате копие от информацията, която съхраняваме относно Вас. За това може да начислим такса, която не може да надвишава 6,35 евро.

Имате право, във всеки момент, да възразите срещу обработването на Вашата лична информация от наша страна, освен ако в приложимото законодателство е посочено друго.

6. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Сайтът може да съдържа връзки към интернет сайтове, поддържани от трети страни. Когато щракнете върху връзка на трета страна, ще напуснете Сайта. Всякаква лична информация, която предоставяте на сайта, към който сте препратени, няма да бъде събирана или контролирана от IDL, а ще бъде третирана съгласно известието за защита на личните данни и условията за използване на съответния сайт. Силно Ви препоръчваме да прегледате Декларацията за защита на личните данни и условията за използване на сайта, към който сте препратени, за повече информация.

7. СИГУРНОСТ

Ние винаги полагаме усилия да защитаваме Вашата лична информация от изгубване, злоупотреба, неразрешен достъп или разкриване, промяна или унищожаване. Ние считаме за наш ангажимент осигуряването на сигурност на Вашата информация, което включва работа с водещи доставчици на сигурни платежни услуги. Ще предприемем всички необходими стъпки, в границите на разумното, за да гарантираме сигурност при третиране на Вашите данни, в съответствие с настоящата Декларация за защита на личните данни. За съжаление, за никое събиране или предаване на данни през интернет не може да се гарантира 100-процентова сигурност. Поради тази причина, въпреки че се стараем да защитаваме Вашата лична информация, не можем да гарантираме сигурност за всяко предаване на информация.

8. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Декларация за защита на личните данни може да бъде променяна с развитието на Сайта с цел оползотворяване на развитието на технологиите. Поради тази причина насърчаваме потребителите редовно да прочитат условията и да проверяват Декларацията за защита на личните данни.

9. ВРЪЗКА С НАС

Ако имате запитвания или въпроси относно защитата на личните данни и/или проблеми със сигурността, моля, свържете се с нас на адрес info@jamesonwhiskey.com или на телефон: +44 28 90663344.