Prohlášení o používání cookies


Na tomto webu používáme cookies s cílem zapamatovat si mj. technické údaje o Vaší návštěvě, např. provozní data, lokační data, Vaši IP adresu, předchozí stránky, z nichž jste na náš web vstoupili, a typ prohlížeče, který používáte. V této souvislosti se naše Prohlášení o ochraně osobních údajů [vložit odkaz] vztahuje na zacházení s informacemi, které získáme právě prostřednictvím cookies.

Tzv. cookies jsou drobná data z našeho webu vložená na Vaše zařízení (telefon, počítač ap.). Tato data shromažďují informace, vč. Vašich osobních údajů. Cookie např. našemu webu umožňuje, aby zjistil, jaký prohlížeč používáte, dále dokáže uložit Vaše preference a jiné údaje, které Vám pomohou efektivněji využívat naše stránky. Cookies zároveň zajišťují, že reklama, kterou vidíte online, je pro Vás relevantní a odpovídá Vašim zájmům.

Druhy cookies na těchto stránkách

Cookies můžeme vložit na Vaše zařízení prostřednictvím našeho webu. Na zacházení s údaji, které pomocí cookies získáme, ovšem uplatníme naše Prohlášení o ochraně osobních údajů. Také našim obchodním partnerům můžeme povolit vkládání cookies na Vaše zařízení.

Níže uvádíme různé druhy cookies používané na našich stránkách.

1. Nezbytná cookies

Tato cookies jsou zásadní pro používání našich stránek. Využívají různé funkce našeho webu, jako např. přístup do jeho zabezpečených částí. Bez těchto cookies Vám nemůžeme poskytnout některé služby, kupř. nakupování přes internet.

Názvy cookies:

"ageset"
Věk uživatele, např. "38" (let), odvozený z roku narození uvedeného při vstupu na náš web, příp. získaného díky přihlášení přes Facebook.

"ageverified"
Vyplnil uživatel věk při vstupu na náš web? (získané informace: "ano" nebo "ne")

"countrycode"
Kód státu získaný na základě Vaší IP adresy, např. "CZ".

"dob"
Pole vyplněné uživatelem při vstupu přes věkovou bránu v rozbalovací liště nebo přes facebookové DOB info, resp. přes tzv. Graph API. Formát, např. „RRRR-MM-DD“ (rok – měsíc – den).

"selected_country"
Informace, ze kterého státu uživatel je, získané na základě uživatelova výběru při vstupu na náš web.

2. Funkční cookies

Tato cookies umožňují našim stránkám pamatovat si Vaše preference (např. jazyk či region) a přizpůsobit tak web Vašemu osobnímu profilu. Tato cookies můžeme také používat k získání a analýze informací o výkonu a efektivnosti našeho webu. Díky tomu můžeme naše stránky vylepšovat a optimalizovat.

Získáme-li Váš souhlas, můžeme na naše stránky umístit cookie, jež si pamatuje Vaše preference. Není pak potřeba na naší vstupní stránce znovu zadávat své údaje (stát/věk a preferovaný jazyk). Sdílíte-li svůj počítač s dalšími osobami, potom pro Vás není nastavení takovéhoto cookie vhodnou volbou.

Můžeme také použít tzv. průběžná (session) cookies, což jsou dočasná cookies, jež si pamatují Vaše preference a nastavení v průběhu dané relace (session), a díky tomu se Vám např. v jednotlivých lištách objevují předvolené možnosti. Zavřením prohlížeče se tato cookies smažou.

3. Cookies zaměřená na výkon

Tato cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem používáte náš web, např. které stránky našeho webu používáte nejčastěji. Informace takto shromážděné Vás nemohou nikterak identifikovat. Všechny informace, které tato cookies shromažďují, jsou sdružené s informacemi ostatních uživatelů, a tedy anonymní.

Ke sledování a analýze dat z našeho webu používáme nástroj Google Analytics. Google Analytics je právě jedním z typů cookies zaměřených na sledování výkonu. Shromažďuje standardní internetové přihlašovací údaje a také údaje o chování návštěvníků na webu; obojí sleduje anonymním způsobem. Informace shromážděné tímto cookie se přenášejí do Googlu, kde se použijí k vyhodnocení chování uživatele na daném webu a k vytvoření statistických zpráv o aktivitě na daných stránkách. Nechcete-li se účastnit sběru informací pomocí Google Analytics, využijte prosím tento odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jak spravovat a vypínat cookies

Máte možnost nabízené nastavení cookies nepřijmout. Váš prohlížeč Vám umožňuje nastavit si, jakým způsobem chcete cookies používat, např. odmítnout všechna cookies, příp. si nastavit schvalování použití každého cookie zvlášť. Vezměte však prosím vpotaz, že některé části webu nemusejí fungovat tak, jak byste očekávali, resp. nemusejí bez cookies fungovat vůbec. Náš systém nastaví použití cookies automaticky při každém Vašem přihlášení na náš web, pokud si ovšem na svém prohlížeči nenastavíte vypnutí všech cookies.

Případné změny v tomto prohlášení o cookies

Máme možnost pozměnit toto prohlášení o cookies, kdykoliv to bude potřeba. Změníme-li dané prohlášení věcně, oznámíme Vám tuto skutečnost buďto zveřejněním upraveného prohlášení na našem webu, anebo zasláním e-mailu na Vaši adresu.

Je velmi důležité, abyste si pozměněné prohlášení o cookies znovu přečetli. Pokud byste pak s pozměněným prohlášením o cookies nesouhlasili, nemohli bychom Vám dále nabízet možnost prohlížet si naše webové stránky. Vaší jedinou možností v takovém případě je zrušit svůj osobní účet na našem webu a dále náš web již nenavštěvovat.

Potřebujete-li zjistit více informací o cookies, neváhejte kliknout na tento odkaz: www.aboutcookies.org