Prohlášení o ochraně osobních údajů


ABYSTE TYTO STRÁNKY MOHLI POUŽÍVAT, MUSÍTE BÝT VE VĚKU, V NĚMŽ PODLE PRÁVA STÁTU SVÉHO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ MŮŽETE PÍT ALKOHOL. POKUD V TAKOVÉM VĚKU NEJSTE, TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE. DÁLE TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE, NESOUHLASÍTE-LI S VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI NEBO S PROHLÁŠENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. TÍM, ŽE POUŽÍVÁTE TYTO STRÁNKY, VYJADŘUJETE SOUHLAS S PROHLÁŠENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEŽ JE SOUČÁSTÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

www.jamesonwhiskey.com (tyto „stránky“) provozuje Irish Distillers Limited („IDL“, „my“, „náš/naše“, příp. „nám/nás“), soukromá společnost zaregistrovaná v Irsku pod číslem 23732. Oficiálně zaregistrovaná kancelář společnosti se nachází na adrese Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland.

1. Obecná prohlášení

IDL se zavazuje zajistit soukromí svých zákazníků. Tím, že nám poskytujete své osobní údaje, vyjadřujete svůj souhlas s Prohlášením o ochraně osobních údajů a souhlasíte, že můžeme sbírat, používat a oznamovat Vaše osobní údaje jen takovým způsobem, jaký je uveden v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s Prohlášením o ochraně osobních údajů, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

IDL bude informace, které o Vás získá, používat výhradně v souladu se zákony, a také v souladu s Prohlášeními o ochraně osobních údajů z let 1988 a 2003 (tzv. Data Protection Acts). Zároveň ctíme irské zákony o ochraně osobních údajů. IDL neprodá třetím stranám, ba ani s třetími stranami nevymění jakákoli jména či jiné údaje o svých internetových zákaznících.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Osobní údaje, jež nám poskytujete dobrovolně

Když navštívíte nebo jakýmkoli způsobem použijete tyto stránky, máme možnost shromáždit a zpracovat následující informace:

  • podrobnosti o Vašich návštěvách na těchto stránkách, mj. technické údaje o Vaší návštěvě, např. provozní data, lokační data, Vaši IP adresu, předchozí stránky, z nichž jste na náš web vstoupili, a typ prohlížeče, který používáte;
  • podrobnosti o jakékoli transakci, kterou jste prostřednictvím těchto stránek provedli, a údaje z objednávky, kterou jste přes tyto stránky učinili. [Tyto informace si ponecháváme jen do doby, kdy byly naše výrobky zakoupeny a platba za ně byla přijata.];
  • kontaktujete-li nás, máme možnost uložit si záznamy o naší vzájemné korespondenci.

Shromažďování těchto informací nám umožňuje zpracovat Váš požadavek, příp. Vám zajistit zboží či služby, jež požadujete, a dojednat s Vámi vyřízení Vašich požadavků.

[Jakákoli informace, příp. dokumentace, kterou jste nám zaslali, kterou jste zveřejnili na jakékoli veřejné části těchto stránek, a to včetně osobních údajů, dotazů, komentářů, návrhů, příp. tzv. „lajků“ (z anglického like), je a bude chápána jako nedůvěrná a nechráněná informace. Takováto osobní informace není ošetřena Prohlášením o ochraně osobních údajů.]

2.2 Osobní údaje shromažďované automaticky v průběhu běžného používání těchto stránek

Na těchto stránkách používáme cookies s cílem zapamatovat si mj. technické údaje o Vaší návštěvě. Dalším cílem je sledovat používání těchto stránek za účelem vylepšování jak těchto stránek, tak také služeb, jež poskytujeme. Potřebujete-li zjistit více informací o cookies, najdete je v Prohlášení o cookies.

Naší snahou je nabídnout Vám ty nejlepší, tj. nejaktuálnější, možnosti členství, proto Vám čas od času zašleme informace o novinkách v IDL, kupř. o různých slevách, akcích a událostech. Poskytnete-li nám své údaje, zeptáme se Vás nejdříve, zda si přejete takovéto informace o novinkách získávat. Informace tohoto typu Vám pak budeme zasílat jen v případě, že jste označili souhlas s přijímáním těchto informací. Můžete se ovšem kdykoli z tohoto odběru informací odhlásit, a to jak telefonicky, tak e-mailem (vizte níže sekci „Kontakty“) a požádat o smazání ze seznamu e-mailů, jimž jsou tyto informace zasílány, nebo můžete kliknout na tlačítko „zrušit odběr“ v kterémkoli e-mailu, který Vám zašleme. V žádném případě neprodáme pro marketingové účely Vaše údaje třetím stranám. Podniknete-li některý z výše uvedených kroků, zařídíme, aby Vaše preference byly aktualizovány, resp. požadované údaje smazány co nejdříve to bude prakticky možné. Uživatel, který nemá zájem přijímat v budoucnu jakékoli propagační nabídky, nám může napsat e-mail na info@jamesonwhiskey.com a upozornit nás, že po těchto materiálech vskutku vůbec netouží.

3. ODTAJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Může se stát, že Vaše informace odtajníme některému ze členů naší skupiny, ať už uvnitř či vně Evropského hospodářského prostoru. Naše dceřiné společnosti, naše hlavní holdingová společnost a její dceřiné společnosti, jež nám poskytují služby, ovšem podléhají přísným smluvním povinnostem chránit Vaše osobní údaje a zpracovat je pouze na náš pokyn a pod naším dohledem. Můžeme také odtajnit Vaše údaje třetím stranám, prodáváme-li či kupujeme nějaký podnik, nebo pokud IDL či jeho aktiva jsou požadována třetí stranou. Můžeme dále odtajnit Vaše data třetí straně, v případě, že máme povinnost tak učinit, abychom vyhověli zákonné povinnosti, z důvodu uplatnění Všeobecných obchodních podmínek pro tyto stránky, příp. abychom chránili práva, majetek či bezpečnost IDL, jejích zákazníků aj., což zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi, za účelem ochrany před podvody či před pošpiněním dobrého jména společnosti. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s těmito případnými transfery dat, s jejich ukládáním a zpracováním.

4. DRŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude Váš účet na těchto stránkách aktivní, resp. dokud bude potřeba poskytovat Vám naše služby a mít možnost získat údaje o Vašich transakcích z důvodu vyplňování finančních zpráv. Vaše osobní údaje budeme také uchovávat, bude-li to nutné z důvodu zákonné povinnosti, řešení sporů a prosazování našich smluv a dohod.

5. VAŠE PRÁVA

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme, a případné nepřesnosti si od nás nechat opravit. Máte také právo požádat nás o aktualizaci, příp. odstranění informací o Vás. Stačí nás kontaktovat telefonicky či e-mailem (podrobnosti vizte v sekci „Kontakty“).

Máte-li takovýto požadavek, poskytněte nám prosím přitom nějaký identifikační údaj, jenž jste dříve na těchto stránkách použili (např. své jméno a e-mailovou adresu). Za určitých okolností máte právo požadovat, aby data, která jste nám poskytli, byla smazána. K naplnění tohoto práva může být nutné, abyste doložili porušení zákona o ochraně osobních údajů ze strany IDL. Všechny žádosti vyřídíme rychle a efektivně a v souladu s platnými právními předpisy.

Máte také právo požadovat kopii informací, jež o Vás uchováváme, naše strana však za tuto službu může požadovat poplatek, ten však nepřekročí sumu €6.35.

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z naší strany, v případě, že příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

6. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky, jež provozují třetí strany. Kliknete-li na odkaz třetí strany, opustíte v takovém případě naše webové stránky. Jakékoli osobní údaje, jež poskytnete oné výsledné internetové stránce, nebudou shromažďovány a kontrolovány společností IDL, ale budou podléhat oznámení o ochraně osobních údajů a podmínkám použití výsledné stránky. Důrazně doporučujeme, abyste si pročetli prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky použití výsledné stránky.

7. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vždy se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo vyzrazením, před nevyžádanou změnou nebo smazáním. Zavázali jsme se zajistit bezpečnost Vašich informací, což zahrnuje také spolupráci s předními dodavateli bezpečných platebních služeb. Přijmeme veškerá přiměřená opatření nezbytná k zajištění toho, aby Vaše data byla zpracovávána bezpečně a v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Jsme si však vědomi toho, že – bohužel – žádné shromažďování dat ani jejich přenos přes internet nemůže být stoprocentně bezpečné. A tak byť se snažíme maximálně chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zajistit či zaručit bezpečnost veškerých přenosů dat.

8. ZMĚNY V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může změnit z důvodu technologického vývoje, proto našim uživatelům doporučujeme, aby si přečetli Obecné obchodní podmínky a aby toto Prohlášení kontrolovali pravidelně.

9. KONTAKT

Máte-li jakékoli požadavky či dotazy ohledně soukromí a/nebo bezpečnosti na těchto stránkách, kontaktujte nás prosím (pokud možno anglicky) na e-mailu info@jamesonwhiskey.com či telefonním čísle +44 28 90663344.