Konkurss ir noslēdzies

Māris Vanags, Pāvels Šalkovskis, Vitālijs Boltruks, Elvis Irinovičš.

Apsveicam uzvarētājus! Ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi.