PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI


JŪS NEDRĪKSTAT IZMANTOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, JA NEESAT SASNIEDZIS VECUMU, NO KĀDA JŪSU DZĪVESVIETAS VALSTĪ IR LIKUMĪGI ATĻAUTS LIETOT ALKOHOLU, VAI JA NEAKCEPTĒJAT SADAĻĀ „NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI" IZKLĀSTĪTOS NOTEIKUMUS VAI ŠO PAZIŅOJUMU PAR KONFIDENCIALITĀTI. JA JŪS IZMANTOJAT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, TAS NOZĪMĒ, KA AKCEPTĒJAT ŠO PAZIŅOJUMU PAR KONFIDENCIALITĀTI, KAS IR NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU DAĻA.

Vietne www.jamesonwhiskey.com (turpmāk — vietne) pieder uzņēmumam Irish Distillers Limited (turpmāk — IDL, mēs, mūsu vai mums) — privātam uzņēmumam, kas ir reģistrēts Īrijā ar numuru 23732 un kura juridiskā adrese ir Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Īrija.

1. VISPĀRĪGS PAZIŅOJUMS

IDL apņemas nodrošināt jūsu konfidencialitāti mūsu klienta statusā. Sniedzot mums savu personisko informāciju, jūs akceptējat mūsu paziņojumu par konfidencialitāti un piekrītat, ka mēs varam apkopot, izmantot un izpaust jūsu personisko informāciju, kā tas ir aprakstīts šajā paziņojumā par konfidencialitāti. Ja nepiekrītat šim paziņojumam par konfidencialitāti, lūdzu, nesniedziet mums savu personisko informāciju.

IDL par jums apkopoto informāciju izmantos tikai likumīgā veidā saskaņā ar 1988. un 2003. gada datu aizsardzības likumiem un citiem Īrijā piemērojamajiem likumiem par datu aizsardzību. IDL trešajām pusēm nepārdod un neveic apmaiņu ar personu vārdiem vai jebkādu citu informāciju par tiešsaistes klientiem.

2. PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA UN IZMANTOŠANA

2. 1. Jūsu brīvprātīgi sniegtā personiskā informācija

Kad apmeklējat vai jebkādā veidā izmantojat vietni, mēs varam apkopot un apstrādāt šādu informāciju:

  • detalizētu informāciju par jūsu veiktajiem vietnes apmeklējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tehnisko informāciju par jūsu apmeklējumu (piemēram, datiem par datplūsmu, atrašanās vietas datiem, jūsu IP adresi, iepriekšējo tīmekļa vietni, no kuras esat sasniedzis mūsu tīmekļa vietni, un jūsu izmantoto pārlūkprogrammu);
  • detalizētu informāciju par visiem darījumiem, ko veicat mūsu vietnē, un pasūtījumu izpildi (mēs neglabājam šo informāciju pēc tam, kad preces ir nopirktas un maksājums ir pieņemts);
  • informāciju, ko mums sniedzat, piemēram, aizpildot veidlapas mūsu vietnē;
  • ja sazināties ar mums, mēs varam saglabāt šo korespondenci.

Mēs apkopojam šo informāciju, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu vai nodrošināt jūsu pieprasītās preces un pakalpojumus, kā arī lai sazinātos ar jums par jautājumiem, kas ir vispārīgi saistīti ar preču un pakalpojumu nodrošināšanu.

[Visa saziņa un materiāli, ko nosūtāt vai publicējat jebkurā vietnes publiskajā zonā, tostarp jebkāda personiskā informācija, jautājumi, komentāri, ieteikumi u. tml., ir un tiks apstrādāta kā nekonfidenciāla un ar autortiesībām neaizsargāta informācija. Uz šādu personisko informāciju šis paziņojums par konfidencialitāti neattiecas.]

2. 2. Personiskā informācija, kas tiek automātiski apkopota vietnes parastas lietošanas laikā

Šajā vietnē tiek izmantotas arī sīkdatnes, kas atceras detalizētu informāciju par jūsu veiktajiem vietnes apmeklējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tehnisko informāciju par jūsu apmeklējumu, un kas pārrauga vietnes lietošanu, lai palīdzētu pilnveidot vietni un mūsu sniegtos pakalpojumus. Papildinformāciju par sīkdatnēm un to izmantošanu vietnē skatiet sadaļā „Paziņojums par sīkdatnēm”.

Lai sniegtu jums vislabākās un vismodernākās dalības iespējas, mēs varam ar jums sazināties, lai informētu par IDL atlaidēm, reklāmas akcijām un pasākumiem. Kad sniegsit detalizētu informāciju par sevi, mēs lūgsim norādīt, vai vēlaties saņemt šādu informāciju. Informācija jums tiks nosūtīta tikai tad, ja būsit norādījis, ka piekrītat to saņemt. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādas informācijas saņemšanas, sazinoties ar mums pa tālruni vai e-pastu (detalizēta informācija ir sniegta tālāk sadaļā „Sazināties ar mums”) un pieprasot izņemšanu no mūsu adresātu saraksta vai noklikšķinot uz saites „unsubscribe” (anulēt abonementu) jebkurā e-pasta vēstulē, ko esam jums nosūtījuši. Mēs nekādā ziņā nepārdosim jūsu kontaktinformāciju nesaistītām trešajām pusēm tirgvedības nolūkiem. Ja veiksit kādu no šīm darbībām, mēs rūpēsimies par to, lai jūsu izvēles tiktu atjauninātas vai informācija tiktu izdzēsta tik drīz, cik tas saprātīgi ir iespējams. Mēs nekādā ziņā nepārdosim jūsu kontaktinformāciju nesaistītām trešajām pusēm tirgvedības nolūkiem. Ja veiksit kādu no šīm darbībām, mēs rūpēsimies par to, lai jūsu izvēles tiktu atjauninātas vai informācija tiktu izdzēsta tik drīz, cik tas saprātīgi ir iespējams. Dalībniekam, kurš vairs nevēlas saņemt reklāmas, ir jānosūta e-pasta vēstule uz adresi info@jamesonwhiskey.com, lai informētu rīkotāju par vēlmi turpmāk vairs nesaņemt šādus materiālus.

3. JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

Mēs varam jūsu informāciju izpaust jebkuram mūsu grupas dalībniekam Eiropas Ekonomikas zonā un ārpus tās, ietverot mūsu meitasuzņēmumus, mūsu galveno kontrolakciju sabiedrību un tās meitasuzņēmumus, lai sniegtu mums pakalpojumus, ievērojot stingras līgumsaistības par jūsu personiskās informācijas aizsardzību un tās apstrādi tikai mūsu uzdevumā un uzraudzībā. Mēs varam jūsu informāciju izpaust trešajām pusēm, ja mēs pārdodam vai iegādājamies kādu uzņēmumu vai ja uzņēmumu IDL vai tā aktīvus iegādājas trešā puse. Mēs varam jūsu datus izpaust trešajām pusēm arī tad, ja mums tas ir jādara, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, ievērotu šīs vietnes noteikumus un nosacījumus vai aizsargātu uzņēmuma IDL, tā klientu vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību, kas ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām, lai nodrošinātu aizsardzību pret krāpniecību un samazinātu kredītrisku. Iesniedzot savu personisko informāciju, jūs piekrītat šādai pārsūtīšanai, glabāšanai un apstrādei.

4. JŪSU PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA

p>Mēs saglabājam jūsu personisko informāciju tik ilgi, kamēr jūsu konts ir aktīvs, vai cik ir nepieciešams, lai sniegtu jums pakalpojumus un reģistrētu jūsu darījumus finanšu grāmatvedībā. Mēs arī saglabāsim jūsu personisko informāciju, kā tas ir nepieciešams, lai izpildītu likumu prasības, atrisinātu strīdus un izpildītu līgumus.

5. JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības zināt, kādu personisko informāciju par jums mēs glabājam, un labot neprecizitātes. Jūs varat mums lūgt atjaunināt vai noņemt jūsu informāciju, sazinoties ar mums pa tālruni vai e-pastu (detalizēta informācija ir sniegta tālāk sadaļā „Sazināties ar mums”).

Kad veicat šādu pieprasījumu, lūdzu, norādiet personu identificējošos datus, kurus iepriekš esat iesniedzis šajā vietnē (piemēram, savu vārdu un uzvārdu vai e-pasta adresi). Noteiktos apstākļos jums var būt tiesības pieprasīt, lai jūsu sniegtie dati tiek izdzēsti. Lai izmantotu šīs tiesības, jums var būt nepieciešams konstatēt, ka IDL pārkāpj likumu par datu aizsardzību. Visi pieprasījumi tiks izskatīti ātri, efektīvi un saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

Jums ir arī tiesības pieprasīt mūsu rīcībā esošās informācijas par jums kopiju. Par to mēs varam prasīt samaksu, kas nepārsniedz 6,35 €.

Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret mūsu veikto jūsu personiskās informācijas apstrādi, ja vien piemērojamajos likumos nav noteikts citādi.

6. SAITES UZ CITĀM TĪMEKĻA VIETNĒM

Vietnē var būt saites uz trešo pušu uzturētām interneta vietnēm. Kad jūs noklikšķināsit uz trešās puses saites, jūs pametīsit šo vietni. Ja šādi atvērtā vietnē sniegsit jebkādu personisko informāciju, to neapkopos un nepārvaldīs uzņēmums IDL; uz to attieksies attiecīgās vietnes paziņojums par konfidencialitāti un lietošanas noteikumi. Lai saņemtu papildinformāciju, mēs stingri iesakām pārskatīt attiecīgās vietnes paziņojumu par konfidencialitāti un lietošanas noteikumus.

7. DROŠĪBA

Mēs vienmēr cenšamies aizsargāt jūsu personisko informāciju no zudumiem, nepareizas izmantošanas, neatļautas piekļuves, izpaušanas, pārveidošanas un iznīcināšanas. Mēs veicam jūsu informācijas drošības aizsardzības pasākumus, tostarp sadarbojamies ar ievērojamākajiem drošu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Mēs veiksim visas saprātīgi nepieciešamās darbības, lai jūsu dati tiktu apstrādāti droši un saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti. Diemžēl nav iespējams garantēt 100% drošu datu apkopošanu un pārraidi internetā. Tāpēc, kaut arī mēs cenšamies aizsargāt jūsu personisko informāciju, mēs nevaram nodrošināt vai garantēt datu pārsūtīšanas drošību.

8. GROZĪJUMI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI

Veicot uzlabojumus vietnē un ieviešot modernākos tehniskos risinājumus, šajā paziņojumā par konfidencialitāti var tikt veikti grozījumi, tāpēc mēs iesakām lietotājiem izlasīt noteikumus un nosacījumus un regulāri ielūkoties šajā paziņojumā par konfidencialitāti.

9. SAZINĀTIES AR MUMS

Ja jums ir radušies jautājumi par konfidencialitātes un/vai drošības problēmām, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@jamesonwhiskey.com vai pa tālruni +44 28 90663344.