VYHLÁSENIE O COOKIES


Stránka spoločnosti Irish Distillers Limited („IDL“) používa cookies, ktoré zaznamenávajú údaje o vašej návšteve na Stránke a obsahujú napríklad technické informácie o vašom pohybe na stránke - údaje o prenesených dátach, lokalita odkiaľ ku stránke pristupujete, vašu IP adresu, informácie o predchádzajúcej stránke, z ktorej ste k nám prišli a údaje o prehliadači, ktorý používate. Spracovávanie informácií získaných pomocou súborov cookies upravujú naše Pravidlá ochrany osobných údajov [insert link].

Cookie je malý textový súbor, ktorý je pri návšteve našej Stránky uložený do zariadenia, na ktorom ste stránku navštívili (napr. váš mobilný telefón alebo počítač), a obsahuje rôzne informácie vrátane vašich osobných údajov. Vďaka súborom cookies je naša Stránka schopná rozpoznať váš prehliadač, zapamätať si vaše nastavenia a tiež iné informácie, ktoré umožňujú efektívnejšie prehliadanie Stránky. Cookies tiež umožňujú lepšie cielenie online reklamy na vašu osobu a vaše záujmy.

Typy cookies, ktoré používame

Pri návšteve Stránky IDL môže táto na vaše zariadenie ukladať cookies súbory. Spracovanie informácií, ktoré získavame zo súborov cookies upravujú naše Pravidlá ochrany osobných údajov. Ukladanie cookies na vašom zariadení umožňujeme aj našim obchodným partnerom.

Naša stránka používa nasledujúce druhy cookies súborov.

1. Nevyhnutné cookies

Tieto súbory sú nevyhnutné na to, aby ste mohli stránku prehliadať a využívať jej funkcionalitu v plnom rozsahu, ako napríklad navštíviť zabezpečené časti stránky. Bez týchto súborov nie je možné poskytovať služby ako napr. online nákupy.

Názvy cookies:

"ageset"
vek používateľa v rokoch, napr. "38". Určený na základe dátumu narodenia zvoleného vo vekovej bráne alebo získaného z Facebook loginu.

"ageverified"
V prípade, že používateľ vyplnil vekovú bránu (Age Gate) (možné hodnoty: "true" alebo "false".

"countrycode"
Získané z krajiny na základe IP adresy, napr. "GB".

"dob"
Vyplnené používateľom vo vekovom drop down menu alebo podľa dátumu narodnia získaného z Facebooku prostredníctvom Graph API. Formát: napr. "YYY-MM-DD" (rok-mesiac-deň).

"selected_country"
Krajina vybraná používateľom vo vekovej bráne, napr. "VN".

2. Funkčné cookies

Pomocou týchto cookies si Stránka zapamätá vaše nastavenia (napr. zvolený jazyk alebo región) a umožňuje prispôsobiť Stránky vašim potrebám. Tieto cookies tiež umožňujú monitorovanie a analyzovanie výkonnosti, prevádzky a efektivity Stránky, na základe čoho sme schopní ju ďalej zlepšovať a optimalizovať.

Po získaní vášho súhlasu môžeme na Stránku umiestniť súbor cookie, v ktorom budú uložené vaše nastavenia, takže pri návšteve úvodnej stránky nemusíte pri každej návšteve opakovane zadávať vaše údaje (zvolená krajina/vek a jazyk). Pokiaľ váš počítač používa aj niekto iný, nie je použitie tohto typu cookies vhodné.

Naša Stránka tiež používa relačné cookies súbory, ktoré sú dočasné a uľahčujú prezeranie podstránok našej Stránky a pamätajú si vaše nastavenia počas aktuálnej relácie. Tieto sú vymazané po zavretí prehliadača.

3. Výkonnostné cookies

Tento typ cookies zhromažďuje údaje o tom, ako stránku používate, napr. ktoré z jej podstránok navštevujete najčastejšie. Informácie tohto typu nie sú osobné a nemožno vás na ich základe identifikovať. Všetky informácie zhromaždené v tomto type cookies súborov sú agregované a teda anonymné.

Na monitorovanie a analýzu využívania našej stránky používame službu Google Analytics. Google Analytics je typom výkonnostného cookie, ktorý zbiera bežné internet logy a informácie o správaní návštevníkov; údaje sú anonymné. Tieto informácie sú zasielané spoločnosti Google, ktorá ich používa na hodnotenie správania návštevníkov Stránky a zostavovanie štatistických správ k Stránke. V prípade, že si neželáte, aby váš pohyb na internete monitorovala služba Google Analytics, kliknite nahttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nastavenie a zakázanie cookies

Používanie cookies súborov môžete odmietnuť. Prehliadače zvyčajne ponúkajú rôzne možnosti nastavenia správy cookies – používanie cookies súborov možno úplne zakázať alebo prehliadač nastaviť tak, aby pri každom použití súboru cookie bol vyžadovaný váš súhlas. Je však potrebné zdôrazniť, že bez súborov cookies niektoré časti stránky fungujú len obmedzene prípadne nefungujú vôbec. Pokiaľ ste posielanie cookies vo vašom prehliadači nezakázali, posiela náš systém cookies automaticky pri každom prihlásení sa na Stránku.

Zmeny Pravidiel používania cookies

Sme oprávnení Pravidlá používania cookies kedykoľvek zmeniť. V prípade, že z našej strany dôjde k podstatnej zmene Pravidiel používania cookies, budeme vás o nej informovať prostredníctvom zverejnenia nových Pravidiel používania cookies na Stránke alebo formou emailu.

Odporúčame sa so zmenami v Pravidlách používania cookies oboznámiť. V prípade, že so zmenami v Pravidlách používania cookies nesúhlasíte, nie sme bohužiaľ schopní naďalej vám poskytovať Stránku v plnej funkcionalite a vašou jedinou možnosťou je Stránku ďalej nenavštevovať a svoje IDL konto zrušiť.

Podrobnejšie informácie o cookies súboroch nájdete na www.aboutcookies.org