วัน Saint Patrick คืออะไร

วัฒนธรรมของเรา

วัน Saint Patrick คืออะไร

วัน Saint Patrick คือวันเฉลิมฉลองประจำชาติของไอร์แลนด์ เป็นวันที่ชาวไอริชทั่วทุกมุมโลกจะออกมาฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ในทุกวันที่ 17 มีนาคม ของทุกปี

จุดเริ่มต้นและเรื่องราว

ถึงจะเป็นการเฉลิมฉลองของชาวไอริช แต่จุดเริ่มต้นการฉลองกลับมีขึ้นครั้งแรกที่ชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ก่อนจะแพร่หลายไปทั่วโลก

ในวันนี้ ลองสมมติตัวเองว่าเป็นชาวไอริชแล้วออกไปฉลองกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีขบวนพาเรด ไม่จำเป็นต้องสวมชุดสีเขียว ขอแค่มีเจมสันก็พอแล้ว

อยากรู้ว่าชาวไอริชฉลองวัน Saint Patrick กันอย่างไร คลิกดูช่อง YouTube JamesonWhiskey (https://www.youtube.com/user/jamesonwhiskey/videos) เลย

เรื่องราวของเรา

เจมสัน ไอริช วิสกี้

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างยาวนานกว่า 200 ปี ในวงการไอริชวิสกี้ของเจมสัน นอกจากการ กลั่น 3 ครั้ง ทำให้ นุ่ม 2 เท่า ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา แล้ว มีอะไรอีกบ้าง มาติดตามดูกันเลย