ไอริชวิสกี้คืออะไร

ไอริชวิสกี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำขึ้นบนเกาะของไอร์แลนด์ กฎหมายที่เข้มงวดระบุว่าสุราต้องใช้เวลาบ่มอย่างน้อยสามปีบนเกาะของไอร์แลนด์เพื่อให้ยอมรับได้ว่าเป็นของไอริช

เจมสัน ไอริช วิสกี้
เรื่องราวของเรา

เจมสัน ไอริช วิสกี้

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างยาวนานกว่า 200 ปี ในวงการไอริชวิสกี้ของเจมสัน นอกจากการ กลั่น 3 ครั้ง ทำให้ นุ่ม 2 เท่า ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา แล้ว มีอะไรอีกบ้าง มาติดตามดูกันเลย