วิสกี้คืออะไร

วิสกี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความจริงที่ว่าวิสกี้สะกดด้วยตัว ‘e’ บ่งบอกว่าได้รับการทำและบ่มขึ้นบนเกาะของไอร์แลนด์ วิสกี้ผลิตขึ้นโดยใช้ส่วนผสมที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อและผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น ข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์ และข้าวโพด จากนั้นจึงนำไปบ่มในถังไม้เป็นเวลาหลายปี

เจมสัน ไอริช วิสกี้
เรื่องราวของเรา

เจมสัน ไอริช วิสกี้

สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอย่างยาวนานกว่า 200 ปี ในวงการไอริชวิสกี้ของเจมสัน นอกจากการ กลั่น 3 ครั้ง ทำให้ นุ่ม 2 เท่า ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา แล้ว มีอะไรอีกบ้าง มาติดตามดูกันเลย