ข้อมูลทางโภชนาการ

เจมสัน ปริมาณแอลกอฮอล์ 40%
แอลกอฮอล์ 10 ก. ต่อหนึ่งหน่วยการดื่ม ต่อ 35.5 มิลลิลิตร
ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยการเสิร์ฟ 32 35.5
แอลกอฮอล์ (กรัม) 10 11.2
แอลกอฮอล์ (มิลลิลิตร) 12.7 14.2
แคลอรี่ (Kcal) 70 79
ไขมัน (กรัม) 0 0
ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 0 0
คาร์โบไฮเดรท (กรัม) 0 0
น้ำตาล (กรัม) 0 0
โปรตีน (กรัม) 0 0
เกลือ (กรัม) 0 0
สารก่อภูมิแพ้ ไม่มี ไม่มี
Ingredients Aged Irish Whiskey,
Water, Caramel E150(a)
Aged Irish Whiskey,
Water, Caramel E150(a)
เจมสัน ปริมาณแอลกอฮอล์ 43%
แอลกอฮอล์ 10 ก. ต่อหนึ่งหน่วยการดื่ม ต่อ 35.5 มิลลิลิตร
ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยการเสิร์ฟ 29.4 35.5
แอลกอฮอล์ (กรัม) 10 12.1
แอลกอฮอล์ (มิลลิลิตร) 12.7 15.3
แคลอรี่ (Kcal) 70 85
ไขมัน (กรัม) 0 0
ไขมันอิ่มตัว (กรัม) 0 0
คาร์โบไฮเดรท (กรัม) 0 0
น้ำตาล (กรัม) 0 0
โปรตีน (กรัม) 0 0
เกลือ (กรัม) 0 0
สารก่อภูมิแพ้ ไม่มี ไม่มี
Ingredients Aged Irish Whiskey,
Water, Caramel E150(a)
Aged Irish Whiskey,
Water, Caramel E150(a)