วิสกี้

เจมสัน ไอริช วิสกี้

กลั่น 3 ครั้ง นุ่ม 2 เท่า คือเจมสันเท่านั้น

ครอบครัวเจมสันก็เหมือนกับครอบครัวอื่น ๆ ที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดก็เป็นครอบครัวเดียวกัน ถ้าตอนนี้คุณอยากได้เครื่องดื่มรสนุ่มสักแก้ว เราช่วยคุณได้นะ
ครอบครัว เจมสัน วิสกี้ ของเรา

รสชาติที่แตกต่างสำหรับรสนิยมที่แตกต่าง

“ต่อให้ชื่อบนขวดจะไม่ใช่ชื่อผม ผมก็ยังดื่ม เพราะความนุ่ม”


– John Jameson