นโยบายความเป็นส่วนตัว

คุณไม่ควรใช้งานเว็บไซต์นี้หากมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้บ่งชี้ว่าคุณได้ยอมรับคำแถลงความเป็นส่วนตัวที่รวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดย www.jamesonwhiskey.com (เว็บไซต์) ดำเนินงานโดยบริษัท Irish Distillers Limited (“IDL”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์โดยมีหมายเลขบริษัท 23732 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Simmonscourt House, ถนน Simmonscourt, Ballsbridge, ดับลิน 4, ไอร์แลนด์

1. คำแถลงทั่วไปของ IDL นี้มุ่งสร้างความมั่นใจในความเป็นส่วนตัวของคุณในฐานะลูกค้า การที่คุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราได้บ่งชี้ว่าคุณยอมรับคำแถลงความเป็นส่วนตัวของเราและยอมรับว่าเราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยอมรับคำแถลงความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โปรดอย่ามอบรายละเอียดส่วนตัวของคุณให้กับเรา
IDL จะใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 1988 และ 2003 ควบคู่ไปกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ในประเทศไอร์แลนด์เท่านั้น IDL จะไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับลูกค้าออนไลน์ของเราให้กับบุคคลภายนอก

2. การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัว
2.1 ข้อมูลส่วนตัวที่คุณมอบให้โดยสมัครใจเมื่อคุณเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ในทางใดก็ตาม เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้
• รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณ (เช่น ข้อมูลรูปแบบการเข้าชม, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง, ที่อยู่ IP และเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนหน้า และชนิดของเบราว์เซอร์ของคุณ)
• รายละเอียดธุรกรรมใด ๆ ที่คุณดำเนินการในเว็บไซต์ของเราและการดำเนินการสั่งซื้อต่าง ๆ [เราจะไม่เก็บข้อมูลนี้ไว้เมื่อมีการซื้อและยอมรับการชำระเงินแล้ว]
• ข้อมูลที่คุณมอบให้เรา ยกตัวอย่างเช่น การกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา และ
• หากคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกข้อมูลการติดต่อนั้นไว้
โดยเรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้เราสามารถประมวลผลคำขอของคุณหรือมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามคำขอ รวมถึงสื่อสารกับคุณในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบสินค้าและบริการโดยทั่วไป
[การสื่อสารหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งผ่านหรือโพสต์บนพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลส่วนตัว คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลลักษณะเดียวกัน จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้]
2.2 ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจากการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติ เว็บไซต์นี้จะใช้คุกกี้เพื่อจดจำรายละเอียดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณและเพื่อตรวจสอบการใช้เว็บไซต์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้ โปรดดูคำแถลงคุกกี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา
เพื่อมอบโอกาสที่ดีที่สุดและเป็นปัจจุบันมากที่สุดแก่สมาชิก เราอาจติดต่อคุณเพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับส่วนลด โปรโมชั่น และงานกิจกรรมของ IDL โดยเราจะถามคุณว่าคุณต้องการข้อมูลดังกล่าวหรือไม่เมื่อคุณให้รายละเอียดของคุณกับเรา ข้อมูลต่าง ๆ จะส่งไปถึงคุณเมื่อคุณได้ยินยอมรับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกไม่รับข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล (ตามรายละเอียดด้านล่างในส่วน “ติดต่อเรา”) และส่งคำขอให้ทำการลบข้อมูลจากรายการอีเมลของเราหรือคลิกที่ลิงก์ “เลิกติดตาม” เมื่อมีการสื่อสารผ่านอีเมลต่าง ๆ ที่เราอาจส่งถึงคุณ เราจะไม่จำหน่ายรายละเอียดของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยเด็ดขาด หากคุณดำเนินการใด ๆ เหล่านี้ เราจะดำเนินการตามความต้องการของคุณในการอัพเดตหรือลบข้อมูลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามเหตุผลอันสมควร เราจะไม่จำหน่ายรายละเอียดของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยเด็ดขาด หากคุณดำเนินการใด ๆ เหล่านี้ เราจะดำเนินการตามความต้องการของคุณในการอัพเดตหรือลบข้อมูลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามเหตุผลอันสมควร ผู้เยี่ยมชมที่ไม่สนใจรับข้อเสนอการส่งเสริมการขายในอนาคตสามารถติดต่อไปยัง info@jamesonwhiskey.com เพื่อแจ้งสปอนเซอร์ว่าไม่ต้องการรับเนื้อหาดังกล่าว

3. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับสมาชิกในกลุ่มของเราทั้งภายในและภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป อันรวมถึงบริษัทสาขา บริษัทถือหุ้นรายใหญ่ และสาขาของบริษัทถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อมอบบริการต่าง ๆ ให้กับเรา โดยการดำนินการทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดตามสัญญาที่เคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณและประมวลผลในนามของเราภายใต้การควบคุมของเราเท่านั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกในกรณีที่เราขายหรือซื้อธุรกิจใด ๆ หรือในกรณีที่ IDL หรือทรัพย์สินของ IDL ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามหากเรามีหน้าที่ต้องดำเนินการดังกล่าวอันเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายใด ๆ เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ IDL ลูกค้าของ IDL หรือผู้อื่น หรือเมื่อมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการหลอกลวงหรือลดความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือ เมื่อให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแล้ว นั่นหมายความว่าคุณยอมรับการส่งผ่าน จัดเก็บ และประมวลผลดังกล่าว

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่บัญชีผู้ใช้ของคุณยังมีการใช้งานอยู่หรือตราบเท่าที่จำเป็นต่อการมอบบริการให้กับคุณและเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรม หรือเพื่อจุดประสงค์การรายงานทางการเงินอื่น ๆ เรายังจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย ยุติข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลง

5. สิทธิ์ของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเราได้ถือครองข้อมูลส่วนตัวใดของคุณและมีสิทธิ์ในการแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว โดยคุณอาจขอให้เราอัพเดตหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล (ตามรายละเอียดด้านล่างในส่วน “ติดต่อเรา”)
เมื่อยื่นคำขอดังกล่าว โปรดให้ข้อมูลระบุตัวตนส่วนตัวใด ๆ ที่คุณได้ใส่ไว้บนเว็บไซต์อยู่ก่อนแล้ว (ชื่อของคุณและที่อยู่อีเมล เป็นต้น) ในบางกรณี คุณอาจมีสิทธิ์ขอให้ลบข้อมูลที่ให้ไว้ได้ แต่คุณจำเป็นต้องระบุการละเมิดกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ IDL กระทำเพื่อใช้สิทธิ์นี้ คำขอทั้งหมดจะได้รับการจัดการอย่างทันทีและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
คุณยังมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราถือครองไว้ได้ เราอาจคิดค่าธรรมเนียมโดยเป็นเงินไม่เกิน 6.35 ยูโร
คุณสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราดำเนินการได้ทุกเมื่อ นอกเสียจากว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับใช้

6. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ดูแลโดยบุคคลภายนอก โดยเมื่อคุณคลิกที่ลิงก์ของบุคคลภายนอก คุณก็จะออกจากเว็บไซต์ของเราไป ฉะนั้น ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ที่คลิกจะไม่ได้รับการจัดเก็บหรือควบคุมโดย IDL แต่จะอยู่ภายใต้ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์ที่คลิก เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้ข้อมูลของเว็บไซต์ที่คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

7. ความปลอดภัย เราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากความเสียหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยพลการ หรือการเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายใด ๆ อย่างสม่ำเสมอ และเรามุ่งมอบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ รวมถึงทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการชำระเงินชั้นนำ โดยเราจะดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นบนพื้นฐานของเหตุผล เพื่อรับประกันว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเก็บหรือส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดจะได้รับการรับรองความปลอดภัยได้ 100% ดังนั้น แม้เราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่ เราก็ไม่อาจมั่นใจหรือรับประกันความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลใด ๆ ได้

8. การเปลี่ยนแปลงในคำแถลงความเป็นส่วนตัว คำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อใช้การพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น เราจึงสนับสนุนให้ผู้ใช้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและตรวจสอบคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ

9. ติดต่อเรา หากคุณพบปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวและ/หรือความปลอดภัย โปรดติดต่อมาที่ info@jamesonwhiskey.com หรือโทรหาเราที่ +44 28 90663344