ข้อมูลทางโภชนาการ


ข้อมูลทางโภชนาการด้านล่าง เป็นข้อมูลสำหรับ Jameson 40% ABV และ Jameson 43% ABV และสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้: Jameson Irish Whiskey
Jameson 40% ABV
10 กรัมของแอลกอฮอล์ ต่อหนึ่งแก้ว 35.5 มล.ต่อ 1 เสิร์ฟ
ปริมาตรของ 1 เสิร์ฟ (มล) (ml) 32 35.5
แอลกอฮอล์ (กรัม) (g) 10 11.2
แอลกอฮอล์ (กรัม) 12.7 14.2
แคลอรี (กิโลแคลอรี) (Kcal) 70 79
ไขมัน (กรัม) (g) 0 0
ไขมันอิ่มตัว (กรัม) (g) 0 0
คาร์โบไฮเดรท (กรัม) (g) 0 0
น้ำตาล (กรัม) (g) 0 0
โปรตีน (กรัม) (g) 0 0
เกลือ (กรัม) (g) 0 0
สารก่อภูมิแพ้ ไม่มี ไม่มี
Jameson 43% ABV
10 กรัมของแอลกอฮอล์ ต่อหนึ่งแก้ว 35.5 มล.ต่อ 1 เสิร์ฟ
ปริมาตรของ 1 เสิร์ฟ (มล) (ml) 29.4 35.5
แอลกอฮอล์ (กรัม) (g) 10 12.1
แอลกอฮอล์ (กรัม) 12.7 15.3
แคลอรี (กิโลแคลอรี) (Kcal) 70 85
ไขมัน (กรัม) (g) 0 0
ไขมันอิ่มตัว (กรัม) (g) 0 0
คาร์โบไฮเดรท (กรัม) (g) 0 0
น้ำตาล (กรัม) (g) 0 0
โปรตีน (กรัม) (g) 0 0
เกลือ (กรัม) (g) 0 0
สารก่อภูมิแพ้ ไม่มี ไม่มี