John Jameson ได้ริเริ่มการผลิตวิสกี้ของเราในปี 1780 และเราก็ได้ใช้กระบวนการผลิตเดิมเรื่อยมา มันอาจจะไม่ใช้วิธีการผลิตที่ง่ายที่สุด แต่การที่เรายืนหยัดใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด ผ่านการกลั่นถึงสามครั้ง และบ่มในถังไม้โอ๊คชั้นดีคือเคล็ดลับของความนุ่มของวิสกี้เรา