Sine Metu แปลว่าอะไรนะเหรอ? Sine Metu คือคติพจน์ประจำครอบครัวเรา ซึ่งแปลได้ว่าไม่มีกลัว คติพจน์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา ตั้งแต่เราเริ่มกลั่นวิสกี้ในปี 1780 และนี่ก็เป็นเหตุผลที่มันเขียนไว้บน Jameson Irish Whiskey ทุกขวด

พวกเราเชื่อว่าเมื่อเราไม่กลัว เราก็จะใช้ชีวิตได้เต็มที่มากขึ้น หัวเราะได้มากขึ้น พบปะผู้คนมากขึ้น ลองอะไรใหม่ๆ มากขึ้น สำหรับพวกเราในฐานะบริษัทมันเปิดโอกาสให้เราลองอะไรใหม่ๆ ไปในที่ใหม่ๆ และค้นหาวิธีการผลิตวิสกี้แบบใหม่ๆ

แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตโดยประมาทหรือทำอะไรบ้าระห่ำ มันหมายความว่าเราไม่กลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และพบเจอคนใหม่ๆ อยากมาร่วมกับเราไหมล่ะ


เรื่องราวของ John Jameson


ค้นพบเรื่องราวของ John Jameson ผู้กล้าที่ก่อตั้ง Jameson Irish Whiskey