เราเป็นชาวไอริช การเล่าเรื่องอยู่ในสายเลือดของเรา เรามักชอบเล่าเรื่องราวของเราให้ผู้อื่นฟัง หรือแอบฟังเรื่องราวของผู้อื่นเวลาไปผับ นั้นเป็นเหตุผลที่เรามีความผูกพันกับภาพยนตร์ เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของพรมแดง ป้ายไฟชื่อภาพยนตร์ และข้าวโพดคั่ว แต่เราพูดถึงเรื่องราวของมนุษย์ที่เล่าผ่านภาพยนตร์ เราเลยภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ได้รับโอกาสเล่าเรื่องราวของเขา ผ่านการสร้างภาพยนตร์


What is Jameson First Shot?