“ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำงานในโรงกลั่น มันมาจากเหตุบังเอิญ แต่เป็นเหตุบังเอิญที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับผม”

ในสังคมโรงกลั่น Jameson Midleton ความกระตือรือร้นในการทำงานของ Brian Nation มาจากการที่ชอบพบปะผู้คนและแชร์ความชอบในทักษะและงานศิลปะของเขา ซึ่งสิ่งนี้ก็มีส่วนในการสร้างสรรค์วิสกี้ด้วย “ผมชอบท่องเที่ยวไปทั่วโลก ไปโปรโมทและให้ความรู้เรื่อง Jameson กับผู้คนต่างๆ ผมชอบที่ได้มีโอกาสนำเรื่องราวของ Jameson ไปเล่าให้พวกเขาฟัง” วิสกี้ที่ดีเป็นผลมาจากบ่มในถังบ่มที่ดี เช่นเดียวกับ Brian Nation เขาสั่งสมประสบการณ์มากว่า 10 ปีจากการสั่งสอนของ Barry Crockett อดีต Master Distiller แม้จะกลัวที่ต้องดำเนินรอยตามอาจารย์ของเขา แต่ Brian ก็สามารถเป็นนักกลั่นวิสกี้ตามแบบของตนเองได้ หลังจากจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขาเข้าร่วมบริษัท Irish Distillers ในปี ค.ศ. 1997 และตรวจสอบโครงการต่างๆมากมายในแผนกสิ่งแวดล้อมจนถึงปี ค.ศ. 2002 ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเริ่มทำงานให้กับ Jameson ในปี ค.ศ.2006 เขาเป็น Irish Distiller คนแรกที่ได้รับรางวัล Worshipful Company of Distillers จากการได้คะแนนสูงสุดของการสอบ IBD ในฐานะที่เป็นหัวหน้าควบคุมคุณภาพโรงกลั่น Brian รับผิดชอบในส่วนของการคงคุณภาพของหม้อกลั่นและข้าวบาร์เลย์ที่นำมากลั่น การที่ต้องดูแลตรวจสอบขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การต้มไปจนถึงการกลั่น ทำให้ Brian ต้องชิมวิสกี้ทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่ารสชาติที่ได้จากหม้อกลั่นยังคงคุณภาพอยู่ “Jameson เป็นวิสกี้แบบ single distillery เป็นการผสานระหว่างหม้อกลั่นแบบ pot still whiskey และเมล็ดธัญพืช ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นผลิตที่โรงกลั่น Jameson Distillery ใน Midleton ในฐานะเป็นหัวหน้าควบคุมโรงกลั่น มันสำคัญมากๆที่จะต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่เมล็ดธัญพืชไปจนถึงการนำลงบรรจุขวด เมื่อถามว่าในการทำงานสิ่งที่เขามีความสุขที่สุดคืออะไร Brian ตอบอย่างรวดเร็วว่า “ความเป็นทีมที่เข้มแข็งครับ ทุกคนมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางเดียวกัน” ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของทีม Brian ก็เป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนขยาย Midleton Distillery ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเขายังคงมีความคิดใหม่ๆมาเสนออยู่ตลอด เขายังเป็นคนที่ยึดมั่นในแบบแผนที่ยังคงทำต่อกันมา และนอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่จะรับประกันว่าวิสกี้จาก Midleton ยังคงเป็นวิสกี้ที่ดีที่สุดในโลก

วิสกี้ที่ดีเป็นผลมาจากบ่มในถังบ่มที่ดี เช่นเดียวกับ Brian Nation เขาสั่งสมประสบการณ์มากว่า 10 ปีจากการสั่งสอนของ Barry Crockett อดีต Master Distiller แม้จะกลัวที่ต้องดำเนินรอยตามอาจารย์ของเขา แต่ Brian ก็สามารถเป็นนักกลั่นวิสกี้ตามแบบของตนเองได้ หลังจากจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เขาเข้าร่วมบริษัท Irish Distillers ในปี ค.ศ. 1997 และตรวจสอบโครงการต่างๆมากมายในแผนกสิ่งแวดล้อมจนถึงปี ค.ศ. 2002 ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเริ่มทำงานให้กับ Jameson ในปี ค.ศ.2006 เขาเป็น Irish Distiller คนแรกที่ได้รับรางวัล Worshipful Company of Distillers จากการได้คะแนนสูงสุดของการสอบ IBD ในฐานะที่เป็นหัวหน้าควบคุมคุณภาพโรงกลั่น Brian รับผิดชอบในส่วนของการคงคุณภาพของหม้อกลั่นและข้าวบาร์เลย์ที่นำมากลั่น การที่ต้องดูแลตรวจสอบขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การต้มไปจนถึงการกลั่น ทำให้ Brian ต้องชิมวิสกี้ทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่ารสชาติที่ได้จากหม้อกลั่นยังคงคุณภาพอยู่ “Jameson เป็นวิสกี้แบบ single distillery เป็นการผสานระหว่างหม้อกลั่นแบบ pot still whiskey และเมล็ดธัญพืช ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนั้นผลิตที่โรงกลั่น Jameson Distillery ใน Midleton ในฐานะเป็นหัวหน้าควบคุมโรงกลั่น มันสำคัญมากๆที่จะต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่เมล็ดธัญพืชไปจนถึงการนำลงบรรจุขวด เมื่อถามว่าในการทำงานสิ่งที่เขามีความสุขที่สุดคืออะไร Brian ตอบอย่างรวดเร็วว่า “ความเป็นทีมที่เข้มแข็งครับ ทุกคนมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางเดียวกัน” ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของทีม Brian ก็เป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนขยาย Midleton Distillery ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และเขายังคงมีความคิดใหม่ๆมาเสนออยู่ตลอด เขายังเป็นคนที่ยึดมั่นในแบบแผนที่ยังคงทำต่อกันมา และนอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่จะรับประกันว่าวิสกี้จาก Midleton ยังคงเป็นวิสกี้ที่ดีที่สุดในโลก

Brian Nation Video

หัวหน้าควบคุมคุณภาพโรงกลั่น


ค้นพบเรื่องราวของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบสู่การรินลงแก้ว

ประตูโรงกลั่นของเราเปิดกว้าง