“มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ ที่ต้องใช้ความความรู้ความเชี่ยวชาญในขั้นตอนการผลิตมาผสานให้ลงตัวกับวัตถุดิบอันเรียบง่ายแต่น่าค้นหา”

ถ้าจะหาสูตรรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์และความนุ่มละมุนของ Jameson แล้วละก็ ผู้กำสูตรนั้นคือ David Quinn หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์วิสกี้นั่นเอง

David หลงใหล Irish Whiskey จากความซับซ้อนของรสชาติและอารมณ์ที่ผสมผสานกันเป็นจิตวิญญาณ ทำให้เขามาเข้าร่วมทีมที่ Midleton ซึ่งเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว และตอนนี้นับว่าเขาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของรสชาติ Jameson ที่ขาดเสียมิได้ แม้ว่าการทำงานของเขาจะอยู่บนหลักการวิทยาศาสตร์ แต่บทบาทของ David นั้นยังต้องอาศัยความรู้ด้านงานศิลปะที่จะผสมลงใน Jameson ด้วย เขาต้องศึกษามาตรฐานของหม้อกลั่นวิสกี้แบบทับ (pot still whiskey) ไปพร้อมๆกับวิจัยและพัฒนากระบวนการกลั่นด้วย

David ยังคงทุ่มเทในการพัฒนารสชาติและส่วนผสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในโรงกลั่นของเราเช่นกัน David ชอบศึกษาความละเอียดอ่อน โทน และสัมผัสของวิสกี้ที่ได้จากการทดลองของเขา “เราพยายามทำวิสกี้ที่แปลกใหม่อยู่เสมอ จากการทดลองทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนสำคัญ สิ่งไหนมีผลต่อกลิ่นและรสชาติสุดท้ายที่ได้ และสิ่งไหนไม่ส่งผลอะไรเลย” ความสามารถของ David ในการผสมระหว่างวิธีการทางวิทยาศาสตร์และความประณีตในรสสัมผัสจากส่วนผสมต่างๆนั้นเป็นที่รู้กันในเหล่า Jameson Family ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองคือสัมผัสอันนุ่มละมุนของ Jameson นั่นเอง แม้จะมีส่วนผสมหลายอย่างในกระบวนการผลิต แต่ David ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ส่วนผสมนั้นจะสร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของ Jameson ได้แน่นอน


ค้นพบเรื่องราวของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบสู่การรินลงแก้ว

ประตูโรงกลั่นของเราเปิดกว้าง