นโยบายความเป็นส่วนตัว


คุณไม่ควรใช้งานเว็บไซต์นี้ หากคุณยังอายุไม่ถึงกำหนดที่สามารถดื่มสุราได้ในประเทศที่คุณอยู่ หรือหากคุณไม่ยอมรับกติกาและเงื่อนไข หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเข้าใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกติกาและเงื่อนไข

www.jamesonwhiskey.com (the "Site")ดำเนินงานโดย Irish Distillers Limited ("IDL" "เรา") ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในไอร์แลนด์ ด้วยเลขที่ 23732 และมีที่อยู่ที่จดทะเบียน ณ Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

1. ข้อความทั่วไป

IDL มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณในฐานะลูกค้า ในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว และยินยอมให้เรารวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าให้ข้อมูส่วนตัวกับเรา

IDL จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณไปในทางที่ถูกต้องตามกฏหมาย และเคารพต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ปี 1988 และ 2003 ตลอดจนกฏหมายคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ในไอร์แลนด์ IDL ไม่ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับลูกค้าออนไลน์ของเรา ให้กับบุคคลที่สาม

2. การรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนตัว

2.1 ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้เราเอง

เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ในกรณีใดก็ตาม เราอาจจะรวบรวมและใช้งานข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแค่ข้อมูลทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณ (เช่น ข้อมูลความถี่ในการใช้งาน สถานที่ที่คุณอยู่ ที่อยู่ IP ของคุณ เว็บไซต์ที่คุณใช้งานเพื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์เรา และเบราว์เซอร์ที่คุณใช้);
  • รายละเอียดธุรกรรมที่คุณทำผ่านเว็บไซต์เรา และการจัดส่งสินค้าที่คุณสั่ง [เราไม่เก็บข้อมูลนี้หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ถูกซื้อและการชำระเงินเกิดขึ้นแล้ว];
  • ข้อมูลที่คุณให้เรา เช่นการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์เรา
  • หากคุณติดต่อเรา เราอาจจะเก็บข้อมูลรายละเอียดที่คุณติดต่อมา

เราเก็บข้อมูลนี้เพื่อที่จะทำตามคำขอของคุณ หรือมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอมา และเพื่อติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไปของเรา

[การสื่อสารหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณเชื่อมต่อหรือโพสท์ถึง บนพื้นที่สาธารณะในเว็บไซต์ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัว คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอะแนะ ฯลฯ จะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้]

2.2 ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมโดยอัตโนมัติจากการเข้าชมเว็บไซต์ตามปกติ

เว็บไซต์นี้มีการใช้ cookie เพื่อจดจำรายละเอียดการเข้าชมของคุณ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแค่ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานของเว็บไซต์ ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการที่เรามี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ cookie และการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา กรุณาดูข้อความ เกี่ยวกับ cookie.

ในความพยายามที่จะให้คุณได้รับข่าวสารล่าสุดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก เราอาจจะทำการติดต่อคุณ เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับส่วนลดของ IDL กิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมอื่นๆ เมื่อคุณให้ข้อมูลกับเรา เราจะถามคุณว่าต้องการรับข่าวสารดังกล่าวหรือไม่ ข่าวสารจะถูกส่งต่อเมื่อคุณให้ความยินยอมเท่านั้น คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารจากเราได้ทุกเมื่อ เพียงติดต่อเรามาทางโทรศัพท์หรืออีเมล (รายละเอียดอยู่ในส่วน "ติดต่อเรา") และขอให้เราเอาชื่อคุณออกจากรายชื่อส่งข่าวสาร หรือกดไปที่ลิงค์ "unsubscribe" ในอีเมลที่เราอาจจะส่งหาคุณ เราจะไม่ขายข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อกิจกรรมการตลาด เมื่อคุณทำตามที่กล่าวมา ข้อมูลของคุณจะถูกอัพเดทหรือถูกลบในระยะเวลาตามสมควร สมาชิกใหม่ที่ไม่สนใจที่จะรับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย สามารถเขียนไปที่ info@jamesonwhiskey.com เพื่อแจ้งว่าไม่สนใจจะรับข้อมูล

3. การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณกับสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในหรือนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งหมายถึงบริษัทในเครือ บริษัทหลักและบริษัทในเครือที่ให้บริการกับเรา โดยมีข้อผูกมัดทางสัญญาที่เข้มงวดในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ และใช้งานสำหรับเราและในความควบคุมของเรา เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สาม หากมีการซื้อขายกิจการ หรือหาก IDL หรือทรัพย์สินของ IDL ถูกซื้อโดยบุคคลที่สาม เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สาม หากเราจำเป็นต้องทำ หรือถูกบังคับให้ทำโดยข้อกฏหมาย เพื่อบังคับใช้กติกาและเงื่อนไขนี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ IDL ลูกค้า หรืออื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทอื่นหรือองค์กร เพื่อป้องกันการล่อลวงและลดความเสี่ยงทางด้านเครดิต การให้ข้อมูลของคุณ หมายความว่าคุณยอมรับการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผล

4. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตลอดระยะเวลาที่บัญชีผู้ใช้งานของคุณยังความเคลื่อนไหว หรือระยะเวลาที่เรายังให้บริการคุณอยู่ และการเก็บข้อมูลธุรกรรมของคุณเพื่อการรายงานทางการเงิน เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กฏหมายกำหนด เพื่อแก้ไขข้อพิพาท และเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

5. สิทธิของคุณ

คุณสามารถรับรู้ว่าเรามีข้อมูลส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับคุณ และแก้ไขข้อผิดพลาด คุณสามารถให้เราอัพเดทหรือลบข้อมูลของคุณ โดยการโทรศัพท์หรืออีเมลหาเรา (รายละเอียดอยู่ในส่วน "ติดต่อเรา")

เมื่อทำการร้องขอข้างต้น กรุณาให้รายละเอียดที่จะบ่งบอกความเป็นตัวคุณทางเว็บไซต์ (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) ในบางกรณี คุณสามารถใช้สิทธิ์ให้ข้อมูลที่คุณให้มาถูกลบไป ในการบังคับใช้สิทธิ์นี้ คุณจะต้องแจ้งว่า IDL ได้ละเมิดกฏหมายปกป้องข้อมูลอย่างไร ทุกคำร้องขอจะถูกพิจารณาอย่างเร่งด่วนและครบถ้วน ตามที่กฏหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เรามี เราอาจจะคิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะไม่เกิน €6.35

คุณสามารถร้องเรียนการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราทำได้ทุกเวลา ยกเว้นเมื่อได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ลิงค์สู่เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงค์สู่เว็บไซต์อื่นที่บริหารงานโดยบุคคลที่สาม เมื่อคุณคลิกไปสู่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะออกจากเว็บไซต์เรา ข้อมูลใดๆ ก็ตามที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์นั้นจะไม่ได้รับการจัดเก็บหรือควบคุมโดย IDL และจะถูกกำกับโดยนโยบายส่วนบุคคลและกติกาการใช้งานของเว็บไซต์นั้น เราขอเสนอให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและกติกาการใช้งานของเว็บไซต์นั้น เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

7. ความปลอดภัย

เราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการสูญหาย ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ เข้าถึงหรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต แก้ไข หรือทำลาย เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ โดยการทำงานกับผู้ให้บริการระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยระดับชั้นนำ เราจะทำทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แต่การเก็บข้อมูลหรือส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ปลอดภัย 100% เพราะฉะนั้นเราจึงไม่อาจรับประกันถึงความปลอดภัยของทุกธุรกรรม ถึงแม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลของคุณก็ตาม

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเว็บไซต์พัฒนาไปตามเทคโนโลยีที่ดีขึ้น เราขอแนะนำให้คุณกลับมาอ่านกติกาและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเรื่อยๆ

9. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และ/หรือความปลอดภัย กรุณาติดต่อ info@jamesonwhiskey.com or phone us at +44 28 90663344.