Právní informace

Užívejte si zodpovědně

TOTO JSOU OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY IRSKÉ WHISKEY JAMESON, KDE SE DOZVÍTE O NAŠEM ZAKLADATELI JOHNU JAMESONOVI, NAJDETE NAŠE RECEPTY NA MÍCHANÉ NÁPOJE A DOZVÍTE SE O TOM, JAK SE VYRÁBÍ IRSKÁ WHISKEY Č. 1 NA SVĚTĚ. MY – PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTÍ ZE SKUPINY IRISH DISTILLERS PERNOD RICARD – CHCEME CHRÁNIT ODKAZ JOHNA JAMESONA, A PROTO VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE SI PŘEČETLI A DODRŽOVALI NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY.

Společnost Irish Distillers ze skupiny Pernod Ricard (www.irishdistillers.ie), hrdý vlastník značky irské whiskey Jameson (Jameson Irish Whiskey), plně podporuje řadu kodexů upravujících marketing, prodej, reklamu a sponzoring alkoholických výrobků. Náš závazek dodržovat tyto kodexy zajišťuje, že veškeré naše činnosti jsou zaměřeny na propagaci odpovědné konzumace našich produktů u dospělých zákazníků.

Jako přední dodavatel vysoce kvalitních lihovin, šampaňského a vín zastáváme důležitou úlohu v podobě odpovědné propagace našich produktů u zákazníků a spotřebitelů. Snažíme se vždy jednat tak, abychom ukázali, že si zasloužíme důvěru a uznání našich zainteresovaných stran, bez ohledu na to, o koho jde a kde se nachází.

Zásady pro obsah generovaný uživateli
Pokud jde o sociální média, jsme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu od vás. Doufáme však, že máte porozumění pro náš závazek podporovat zodpovědné pití alkoholu, tudíž očekáváme, že komunita nebude zveřejňovat komentáře, fotografie, videa ani jiný typ obsahu, které:

 • popisují či zobrazují jakékoli osoby, které jsou nebo se zdají být mladší než zákonem stanovený věk pro konzumaci alkoholu, včetně zobrazování takových osob v souvislosti s konzumací alkoholu;
 • jsou vyrobeny osobou mladší než zákonem stanovený věk pro konzumaci alkoholu;
 • podporují nákup nebo pití alkoholických nápojů nezletilými osobami nebo nelegální, nezodpovědné či nemírné pití;
 • podporují nadměrnou konzumaci alkoholu nebo jakýmkoli způsobem odsuzují či kritizují kohokoli, kdo se rozhodne alkohol nepít;
 • vykreslují nezodpovědné pití alkoholu v pozitivním světle nebo spojují pití alkoholu s řízením, obsluhou jakýchkoli strojů nebo s jakoukoli nebezpečnou činností;
 • naznačují, že alkoholické nápoje mají nějaký fyzický, psychologický, intelektuální přínos nebo přispívají k úspěchům v sexuální oblasti;
 • oslavují sílu alkoholu, relativně vysoký obsah alkoholu nebo opojné účinky nápojů;
 • zmiňuje pití alkoholu v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, asociálním, nebezpečným, agresivním nebo násilným chováním;
 • obsahují loga, produkty nebo postavy chráněné autorskými právy, které nejsou našimi značkami;
 • obsahují potenciálně urážlivé, vulgární výrazy, gesta nebo obrázky;
 • nebo by mohly být považovány za urážlivé nebo výhružné vzhledem k pohlaví, rase, sexuální orientaci, náboženství nebo kultuře; nebo jsou osobním útokem na jiného uživatele, jednotlivce, naši společnost nebo naši značku;
 • jsou považovány za spam.

Společnost Jameson si vyhrazuje právo tyto pokyny podle svého uvážení čas od času aktualizovat.

Příspěvky nebo komentáře uživatelů, které jsou s výše uvedenými kritérii v rozporu, mohou být odstraněny a související účty podle našeho uvážení zablokovány.

Další informace a pokyny ohledně zodpovědného pití alkoholu najdete v dokumentu Závazky společnosti Pernod Ricard v oblasti zodpovědného hostitelství a na webových stránkách drinkaware.ie.

Na zdraví vám připíjí
tým whiskey Jameson.