Juridiskā informācija

Konfidencialitātes politika

Pernod Ricard Datu Pārziņa lomā, ievēro jūsu privātuma tiesības, kad izmantojat mūsu digitālos medijus (piemēram, mājaslapas, mūsu mobilās lietotnes, sociālo tīklu lapas, jebkādas tiešsaistes formas dalības reģistrācijai mūsu pasākumos …) un komunicējat ar mums elektroniski.
Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt jūs, kā Irish Distillers Ltd, sabiedrība, kas reģistrēta Īrijā ar uzņēmuma numuru 23732 un kuras juridiskā adrese ir Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4 (“Pernod Ricard”, “mēs” vai “mūsu”) savāc, uzglabā, izmanto un apstrādā savus personas datus, kas tiek sniegti, izmantojot jebkuru digitālo mediju, ko pārvalda Pernod Ricard (“Digitālie Mediji”).

Temati

Kādus personas datus mēs par Tevi vācam un kā tos iegūstam?

Mēs vācam un apstrādājam Tavus personas datus saistībā ar to, kā Tu izmanto mūsu digitālos medijus. Šie personas dati var ietvert tālāk norādīto:
• Tavs vārds, uzvārds un kontaktinformācija, tostarp Tava adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
• Tavs vecums;
• Tavas kredītkartes/debetkartes vai bankas konta dati;
• Tava IP adrese;
• jebkāda cita ar Tevi saistīta informācija, ko mums sniedzi vai ko par Tevi ģenerējām saistībā ar to, kā Tu izmanto mūsu digitālos medijus.
Ievērojot piemērojamo tiesību aktu prasības, mēs varam izmantot dažādas tehnoloģijas, kas vāc un nodrošina informāciju par to, kā Tu piekļūsti mūsu digitālajiem medijiem un tos izmanto. Mēs varam izmantot arī tādu demogrāfisko informāciju par mūsu digitālo mediju lietotājiem, ko varam iegūt no trešajām pusēm, piemēram, Google vai sociālajiem medijiem, ko Tu izmanto („Lietojuma informācija”). Lietojuma informācija var ietvert tālāk norādīto: Tevis skatītās lapas, to skatīšanas laiks, informācija par dzērieniem vai cits saturs, kam Tu piekļuvi vai ko sniedzi, izmantotā valoda, tostarp demogrāfiskā informācija par Tevi (piemēram, Tavs vecums, dzimums un interešu jomas, ja šāda informācija ir pieejama), Tevis skatītās lapas pirms pašreizējās lapas atvēršanas u.c.

Kā un kāpēc mēs izmantojam izsekošanas tehnoloģijas?

Uzņēmums Irish Distillers izmanto tādas izsekošanas tehnoloģijas kā sīkfailus, IP adreses un žurnālfailus. Izsekošanas tehnoloģijas palīdz mums pielāgot digitālos medijus Tavām personiskajām vajadzībām.

• Mēs izmantojam sīkfailus, lai labāk saprastu, kā apmeklētāji izmanto mūsu digitālos medijus, kā arī mūsu piedāvātos rīkus un pakalpojumus, un spētu uzlabot to lietojamību un funkcionalitāti. Atbilstoši Tevis sniegtajai piekrišanai, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti, mūsu digitālajos medijos tiek izmantoti sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas („sīkfaili”). Sīkfaili ir nelieli faili, kas tiek ievietoti ierīcē un kam ir vairāki uzdevumi, piemēram, nodrošināt efektīvu pārvietošanos starp lapām, iegaumēt Tavas preferences un kopumā uzlabot Tev pieejamās iespējas. Sīkfailu izmantošana mūsu digitālajos medijos nodrošina Tev ērtāku to apmeklēšanu un precīzāk novērtē Tavas darbības mūsu Vietnē. Plašāku informāciju par mūsu izmantotajiem sīkfailiem un to atspējošanu skaties Sīkfailu politikā.

• IP adrese ir skaitlis, ko tīklā esošie datori izmanto, lai identificētu Tavu datoru katru reizi, kad piesakies internetā. Mēs varam izsekot līdzi informācijai par interneta protokola (IP) adresēm, lai veiktu tālāk norādīto (bet ne tikai): (i) novērstu tehniskas problēmas; (ii) uzturētu tīmekļa vietnes drošību; (iii) ierobežotu piekļuvi mūsu digitālajiem medijiem, gādājot par atbilstību tiesību aktu prasībām vai līgumiskajiem ierobežojumiem; (iv) gūtu labāku izpratni par mūsu digitālo mediju lietojumu.

• Mēs (vai trešā puse mūsu vārdā) varam vākt informāciju tādu žurnālfailu formātā, kuros reģistrētas darbības digitālajos medijos un vākta statistika par lietotāju pārlūkošanas ieradumiem. Šie ieraksti tiek ģenerēti anonīmi un palīdz mums vākt tālāk norādīto informāciju (bet ne tikai): (i) lietotāja pārlūkprogrammas veidu un operētājsistēmu; (ii) informāciju par lietotāja sesiju (tādu kā iepriekš apmeklētās lapas URL, digitālā medija apmeklējuma datums un laiks, apmeklētās digitālā medija lapas un apmeklējuma ilgums); (iii) citus līdzīgus datus par navigāciju vai klikšķu secību. Žurnālfailā ietverto informāciju mēs izmantojam arī iekšējiem mārketinga un demogrāfijas pētījumiem, lai pastāvīgi uzlabotu un pielāgotu Tev nodrošinātos tiešsaistes pakalpojumus. Žurnālfaili tiek izmantoti tikai iekšēji uzņēmumā un netiek saistīti ne ar vienu konkrētu lietotāju.

 

Kādiem nolūkiem un ar kādu juridisku pamatojumu mēs izmantojam Tavus personas datus?

Mēs vācam informāciju par Tevi tālāk norādītajos nolūkos.

• Nodrošināt Tev iespēju izmantot mūsu digitālos medijus. Kad Tu reģistrējies vai piesakies mūsu digitālo mediju lietošanai, Tavi personas dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu Tev atbilstošas funkcijas un pakalpojumus, ko Tu abonēji, un lai piedāvātu Tev priekšrocības un privilēģijas, kas parasti ir saistītas ar Tavu reģistrāciju (piemēram, reģistrācijas laikā atlasīto saziņas materiālu saņemšana, ielūgumu uz pasākumiem saņemšana, dalība izlozēs u.c.).

• Nodrošināt Tev iespēju iegādāties preces mūsu tīmekļa vietnēs. Mēs izmantojam Tavus personas datus, lai pārvaldītu Tavu pasūtījumu un piegādātu preces. Mēs varam arī izmantot tehniskus risinājumus, lai noteiktu krāpnieciskus maksājumus un ļautu droši veikt maksājumus par pirkumiem mūsu tīmekļa vietnēs.

• Atbildēt uz Taviem jautājumiem un komentāriem. Ja sazinies ar mums, izmantojot tiešsaistes saziņas veidlapu, piemēram, veidlapu „Saziņa ar mums” vai atbilstības ziņošanas sistēmu „Pastāstiet mums”, Tavi personas dati tiek izmantoti, lai atbildētu uz Tavu vaicājumu vai komentāru.

• Nosūtīt Tev saziņas materiālus par darījumiem vai administratīviem jautājumiem (piemēram, apstiprinājuma e-pasta ziņojumu, kad piesakies noteiktai reģistrācijai vai darbībai vai arī pārtrauc abonementa darbību), kā arī noteiktus ar pakalpojumiem saistītus paziņojumus (piemēram, paziņojumus par mūsu konfidencialitātes paziņojumu atjauninājumiem, funkciju nodrošināšanas pārtraukšanu vai digitālo mediju programmām, tiešsaistes pakalpojumu vai tehniskā atbalsta politiku izmaiņām vai arī citām saistītām izmaiņām).

• Nosūtīt Tev reklāmas un mārketinga informāciju atbilstoši Tavām preferencēm, ko norādīji brīdī, kad ievācām Tavu kontaktinformāciju, vai vēlāk.

• Papildus nolūkiem, kādiem iesniedzi savus personas datus, Tev var arī tikt piedāvāta iespēja (izmantojot izvēles rūtiņu vai citādi) izmantot savus personas datus darbībai vai pakalpojumam, kas nav Tevis primāri pieprasītā darbība vai pakalpojums. Piemēram, ja reģistrējies dalībai konkursā vai citā reklāmas akcijā, Tev var tikt piedāvāts arī reģistrēties informatīvo biļetenu vai paziņojumu saņemšanai no mūsu digitālā medija, kas nodrošina akciju, vai no citām mūsu vietnēm. Ja izvēlies saņemt šos papildu pakalpojumus, mēs izmantosim Tavus personas datus, lai tos nodrošinātu. Tu jebkurā laikā vari atteikties no jebkādu mūsu reklāmas un mārketinga materiālu saņemšanas, rakstot uz e-pasta adresi idpr-privacy@pernod-ricard.com.
• Kad izmanto funkciju „Nosūtīt draugam”: šie personas dati tiek izmantoti tikai vienreiz, lai nosūtītu saziņas materiālus, un mēs atbilstoši vietējo tiesību aktu nosacījumiem šos datus nepaturam.
• Kad izmanto kvadrātkodu vai līdzvērtīgu funkciju, kas attēlota uz Irish Distillers precēm: mēs izmantojam Tavus personas datus, lai nosūtītu Tev plašāku informāciju par precēm, uz kurām ir attēlots kvadrātkods vai līdzvērtīga funkcija, vai par citām precēm.

Uzlabot un attīstīt mūsu digitālos medijus.
• Ģenerēt un analizēt statistiku par mūsu digitālo mediju lietojumu.
• Novērst, izmeklēt un konstatēt krāpniecību.
• Tālāk norādīts Tavu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums.
• Tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar Tevi noslēgto līgumu vai veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas ar Tevi.
• Tas ir nepieciešams, lai ievērotu uz mums attiecināmās juridiskās saistības;
tas ir nepieciešams mūsu likumīgo interešu vai trešās puses likumīgo interešu īstenošanas nolūkos:

mēs un/vai trešā puse Tavus personas datus apstrādājam tikai mūsu/trešās puses likumīgo interešu īstenošanas nolūkos, ja mēs uzskatām, ka tādējādi nenotiek nelikumīga iejaukšanās Tavās interesēs vai pamattiesībās un brīvībās. Likumīgās intereses, kuru īstenošanai mēs apstrādājam Tavus personas datus, ietver mūsu likumīgās intereses šādās jomās:
• mūsu uzņēmējdarbības veikšana atbildīgā un komerciāli apdomīgā veidā;
• mūsu preču un pakalpojumu reklamēšana;
• mūsu korporatīvo un sociālo pienākumu mērķu sasniegšana.
• Noteiktos apstākļos, kad esam saņēmuši Tavu piekrišanu šādai apstrādei.

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana

• Mēs varam veikt profilēšanu, ņemot vērā Tavas pārlūkošanas darbības mūsu digitālajos medijos, lai labāk saprastu Tavas preferences un interešu jomas, kā arī pielāgotu mūsu mārketinga saziņu Tavam profilam, ja vien neiebilsti atbilstoši šīs konfidencialitātes politikas 9. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

• Mēs varam apstrādāt personas datus, iesaistot automatizētu lēmumu pieņemšanu, tostarp līguma izpildes nolūkos (piemēram, lai nepieļautu krāpnieciskus maksājumus) vai ar Tavu skaidri izteiktu piekrišanu, lai labāk nodrošinātu Tavas vajadzības atbilstoši Tavām preferencēm. Lūdzu, ņem vērā, ka izmantotie automatizētie rīki tiek regulāri pārbaudīti, lai nodrošinātu personas datu godīgu apstrādi. Veidojot profilus, tiek veikti īpaši pasākumi, piemēram, datu apjoma mazināšana.

Aicinām Tevi izteikt savu viedokli, izmantojot iepriekš aprakstītās piekļuves tiesības. Vari arī iebilst automatizētās lēmumu pieņemšanas rezultātiem, nosūtot e-pasta ziņojumu uz tālāk 11. sadaļā norādīto adresi.

Covid-19 kontaktpersonu izsekošana

Tad, kad Tu apmeklē mūsu zīmola mājvietas Īrijā, mēs Covid-19 kontaktpersonu izsekošanas nolūkā lūdzam norādīt viena Tavas grupas dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontakttālruņa numuru. Šajā sadaļā ir sniegta papildinformācija par to, kādēļ mēs vācam šos datus un ko ar tiem darām.
Šo personas datu vākšanas un apstrādes mērķis ir atbilstoši valsts vai nozares iestāžu vadlīnijām atvieglot kontaktpersonu izsekošanu, lai konstatētu Covid-19 gadījumus un novērstu infekcijas izplatīšanos.

Šo personas datu vākšanas un apstrādes juridiskais pamats ir uzņēmuma Irish Distillers likumīgās intereses gādāt par drošu vidi saviem darbiniekiem un apmeklētājiem. Ja tiesību aktos mums ir noteikts pienākums apstrādāt kontaktpersonu izsekošanai nepieciešamos personas datus noteiktā veidā, tad šādas apstrādes juridiskais pamats ir tiesību aktos noteikto saistību izpilde.

Mēs varam izpaust kontaktpersonu izsekošanas datus valsts iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt šādus datus. Kontaktpersonu izsekošanas datus jeb personas datus mēs paturam 30 dienas pēc šo datu vākšanas; pēc šī perioda minētā informācija tiek izdzēsta, ja vien tiesību aktos nav pieprasīta šo personas datu paturēšana (un, tikko beigsies šīs juridiskās prasības periods, mēs izdzēsīsim šos personas datus).
Ja apmeklē kādu no mūsu zīmola mājvietām laikā, kad mēs veicam kontaktpersonu izsekošanu, vienam grupas dalībniekam, kurš var sazināties ar citiem grupas dalībniekiem, tiks lūgts norādīt šo informāciju. Ja Tava grupa šādu informāciju nenorāda, grupai var tikt lūgts nekavējoties pamest telpas, lai aizsargātu visu klātesošo veselību un drošību.

Kas notiek, ja nevēlies norādīt savus personas datus?

Ja izvēlies neiesniegt nekādus personas datus, kad tas tiek pieprasīts, Tu, iespējams, nevari piedalīties noteiktās darbībās un izmantot personalizētas funkcijas vai arī digitālo mediju pakalpojumus, kā arī Tev sniegtie īpašie piedāvājumi var būt ierobežoti. Piemēram, ja atsakies norādīt savu e-pasta adresi, Tu nevari saņemt mūsu informatīvos biļetenus vai citādi reģistrēties mūsu digitālajos medijos. Tomēr, lai tikai pārlūkotu mūsu digitālos medijus un uzzinātu vairāk par Irish Distillers un mūsu produktiem, Tev nav mums jāsniedz nekādi personas dati. Jebkurā gadījumā mēs Tevi vienmēr informēsim par to, kādi personas dati ir nepieciešami, lai izmantotu noteiktu pakalpojumu.

Kam un kāpēc mēs izpaužam Tavus personas datus?

Pernod Ricard Group ietvaros

• Uzņēmums Irish Distillers var 3. sadaļā norādītajos nolūkos izpaust Tavus personas datus Pernod Ricard Group ietvaros, tostarp uzņēmuma filiālēm visā pasaulē.

Trešajām pusēm

• Uzņēmums Irish Distillers Tavus personas datus var izpaust arī trešajām pusēm, bet tikai tālāk norādītajos gadījumos.

• Mārketinga nolūkos, ja sniedzi tam savu piekrišanu.

• Atbalsta sniegšanas nolūkos. Mēs varam izmantot pakalpojumu sniedzēju, aģentu vai darbuzņēmēju pakalpojumus, lai nodrošinātu atbalstu mūsu digitālo mediju iekšējām darbībām un palīdzētu mums administrēt digitālos medijus vai dažādas tajos pieejamās funkcijas, programmas un akcijas. Jebkurai šādai trešajai pusei ir vienmēr jānodrošina tāds pats Tavu personas datu drošības līmenis, kādu nodrošina uzņēmums Irish Distillers, un, ja nepieciešams, tām ir saistoša juridiskā vienošanās par Tavu personas datu konfidencialitātes un drošības saglabāšanu, kā arī datu apstrādi tikai atbilstoši uzņēmuma Irish Distillers īpašajiem norādījumiem.

• Kopīgu un līdzfinansētu programmu, kā arī reklāmas nolūkos. Kad mēs savos digitālajos medijos īstenojam ar citu uzņēmumu, organizāciju vai citu cienījamu trešo pusi kopīgu vai līdzfinansētu programmu vai akciju un šī pasākuma ietvaros vācam un apstrādājam personas datus, mēs varam Tavus personas datus izpaust savam partnerim vai sponsoram — ar Tavu piekrišanu, ja tāda ir nepieciešama. Ja šādas akcijas ietvaros Tavus personas datus vāc uzņēmums, kas nav Irish Distillers (vai tie tiek izpausti šādam uzņēmumam), mēs Tevi par to informēsim personas datu vākšanas brīdī.

• Tiesvedības un drošības nolūkos. Mēs varam izpaust Tavus personas datus, ja tas pieprasīts tiesību aktos vai mēs labticīgi uzskatām, ka šāda rīcība ir saprātīgi nepieciešama tiesas procesa ietvaros, lai atbildētu uz jebkādām prasībām vai pasargātu uzņēmuma Irish Distillers, tā klientu vai sabiedrības drošību vai tiesības.

• Gadījumā, ja uzņēmums Irish Distillers pilnībā vai daļēji apvienotos ar citu uzņēmumu vai to pilnībā vai daļēji iegādātos cits uzņēmums, vai arī gadījumā, ja uzņēmums Irish Distillers pilnībā vai daļēji pārdotu Irish Distillers uzņēmējdarbību vai tā pilnībā vai daļēji tiktu atsavināta, tās ieguvējam tiktu sniegta piekļuve informācijai, ko uztur šis Irish Distillers uzņēmums, un šī informācija atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem var ietvert personas datus. Tāpat personas datus var pārsūtīt uzņēmuma reorganizācijas, maksātnespējas procesa vai cita līdzīga procesa ietvaros, ja tas ir atļauts un tiek veikts atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.

Vai Tavi personas dati tiek sūtīti adresātiem citās valstīs un kāpēc?

Irish Distillers ir starptautisks uzņēmums, un Tavi personas dati var tikt pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), tostarp uz valsti, kurā datu aizsardzības līmenis atšķiras no līmeņa valstī, kurā personas datus iesniedzi. Ja un ciktāl Tavi personas dati tiek pārsūtīti ārpus EEZ, uzņēmums Irish Distillers nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai izpildītu mūsu saistības atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, kas reglamentē šādu pārsūtīšanu. Tas var ietvert tāda pārsūtīšanu reglamentējoša līguma noslēgšanu, kurā iekļautas līguma standarta klauzulas, ko šim nolūkam ir apstiprinājusi Eiropas Komisija, vai, ja pārsūtīšana tiek veikta uz Amerikas Savienotajām Valstīm, ES-ASV privātuma vairoga pamatnoteikumu attiecināšanu uz datu pārsūtīšanu. Ja vēlies saņemt plašāku informāciju par šajā jomā veiktajiem mūsu pasākumiem, lūdzu, sazinies ar mums pa e-pastu idpr-privacy@pernod-ricard.com.

Cik ilgi mēs paturam Tavus personas datus?

Personas datus, ko mums nosūti digitālajos medijos, mēs savās datu bāzēs glabājam tik ilgi, cik ilgi ir aktīvs Tavs konts, visu ar Tevi noslēgtā līguma izpildes laiku vai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Tev pieprasītos pakalpojumus, atbildētu uz jautājumiem vai atrisinātu problēmas, kā arī sniegtu uzlabotus un jaunus pakalpojumus. Mēs varam arī paturēt Tavus personas datus atbilstoši mūsu iekšējai datu paturēšanas procedūrai, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās un tiesību aktos noteiktās saistības, atrisinātu strīdus un izpildītu līgumus.

Tādējādi mēs saskaņā ar noilguma noteikumiem varam paturēt Tavus personas datus pēc tam, kad Tu pārtrauc izmantot Irish Distillers pakalpojumus vai mūsu digitālos medijus.

Kādas ir Tavas tiesības attiecībā uz Taviem personas datiem?

• Ja Tavi personas dati ir apstrādāti, pamatojoties uz Tavu piekrišanu, Tu jebkurā laikā vari šo piekrišanu atsaukt.

• Tu vari pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem.

• Tu vari pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi, nepilnīgi vai novecojuši.

• Tu vari pieprasīt savu personas datu dzēšanu: (i) ja Tavi personas dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kurā tie tika apstrādāti; (ii) ja Tu atsauc savu piekrišanu datu apstrādei, kuras pamatojums ir tikai šāda piekrišana; (iii) ja Tu iebilsti pret datu apstrādi; (iv) ja personas datu apstrāde ir nelikumīga; (v) ja personas dati ir jāizdzēš, lai uzņēmums Irish Distillers ievērotu tiesību aktos noteiktās saistības. Uzņēmums Irish Distillers veiks saprātīgas darbības, lai par dzēšanu informētu citas Irish Distillers uzņēmumu grupas struktūrvienības.

• Tu vari pieprasīt apstrādes ierobežošanu: (i) gadījumā, ja rodas šaubas par Tavu personas datu precizitāti, lai ļautu uzņēmumam Irish Distillers pārbaudīt šo datu precizitāti; (ii) ja vēlies ierobežot savus personas datus, nevis tos izdzēst, neskatoties uz to, ka apstrāde ir nelikumīga; (iii) ja vēlies, lai uzņēmums Irish Distillers paturētu Tavus personas datus, jo Tev tie ir nepieciešami aizstāvībai juridisku prasību kontekstā; (iv) ja iebilsti pret apstrādi, bet uzņēmums Irish Distillers veic pārbaudi, lai noskaidrotu, vai tam ir likumīgs pamatojums šādai apstrādei, kas var neņemt vērā Tavas tiesības; (v) ja datu apstrādes pamats ir uzņēmuma Irish Distillers likumīgās intereses.

• Tu vari pieprasīt mums sniegto personas datu pārnesamību, it īpaši, ja personas datu apstrādes pamatojums ir Tava piekrišana vai līguma izpilde.

• Tev vienmēr ir iespēja neizpaust mums nekādus savus personas datus. Ja izvēlies šo iespēju, to darbību un funkciju klāsts, ko mēs varam Tev nodrošināt, var būt ierobežots.

• Tev ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Tavus personas datus, tostarp mārketinga nolūkos, pamatojoties uz profilēšanu.

• Atbilstoši vietējiem tiesību aktiem Tev ir arī tiesības sniegt vispārīgus vai konkrētus norādījumus par to, kā Tavi personas dati, kas tiek apstrādāti atbilstoši šai konfidencialitātes politikai, var tikt izmantoti pēc Tavas nāves.

Kā mēs apstrādājam bērnu personas datus?

Mūsu Vietne nav paredzēta bērniem, kuri nav sasnieguši vecumu, no kura ir atļauts lietot alkoholiskus dzērienus („nepilngadīga persona”), tādēļ mēs apzināti nevācam nepilngadīgu personu datus. Lai mūsu medijos izveidotu kontu un veiktu darbības un darījumus, personai ir jābūt sasniegušai vismaz astoņpadsmit gadu vecumu. Ja mēs tiekam informēti vai konstatējam, ka digitālajos medijos savus personas datus mums ir iesniegusi nepilngadīga persona, mēs šādus personas datus izdzēšam.

Kā sazināties ar mums vai attiecīgo uzraugošo iestādi?

Ja Tev ir jautājumi, sūdzības vai komentāri par šo konfidencialitātes politiku vai mūsu informācijas vākšanas darbībām, lūdzu, sazinies ar mums, rakstot uz šādu adresi:

Irish Distillers
Simmonscourt House
Simmonscourt Road
Ballsbridge
Dublin 4
Īrija

vai sūtot e-pasta ziņu uz šādi adresi: idpr-privacy@pernod-ricard.com.
Tu tiec informēts, ka vari arī iesniegt sūdzību tās valsts uzraugošajai iestādei, kurā atrodies, ja Tev ir radušās jebkādas bažas par nosacījumiem, atbilstoši kuriem Irish Distillers apstrādā Tavus personas datus.

Konfidencialitātes politikas grozījumi

Mūsu konfidencialitātes politika tiek regulāri pārskatīta, un visi atjauninājumi tiek publicēti šajā tīmekļa lapā.
Šī konfidencialitātes politika pēdējoreiz ir atjaunināta 2020. gada jūlijā.