Legal

Privaatsuspoliitika

Ettevõte Irish Distillers austab oma vastutava andmetöötleja rollis teie õigust eraelu puutumatusele, kui kasutate meie digitaalseid meediume (näiteks meie veebisait, meie mobiilirakendused, meie sotsiaalse võrgustiku lehed, mis tahes elektroonilised vormid meie sündmustele registreerimiseks (digitaalne meedium) ja meiega elektroonilisel teel suhtlemiseks). Selle privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas Iirimaal registreeritud äriühing Irish Distillers Ltd, registrinumbriga 23732 ja registrijärgse aadressiga Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4 (edaspidi „Irish Distillers“, „meie“ või „meie oma“), kogub, säilitab, kasutab ja töötleb teie isikuandmeid, mis on esitatud mis tahes ettevõtte Irish Distillers hallatud digitaalse meediumi kaudu.

Teemad

1. Milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja kuidas seda teeme?

Me kogume ja töötleme teie isikuandmeid seoses meie digitaalsete meediumite kasutamisega. Need isikuandmed võivad hõlmata järgmist:
• teie nimi ja kontaktandmed, sh aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
• teie vanus;
• teie krediit- või deebetkaardi või pangakonto andmed;
• teie IP-aadress;
• mis tahes muu teiega seotud teave, mida meile esitate või mida teie kohta tekitame seoses meie digitaalsete meediumite kasutamisega.
Kohaldatavate õigusnormide kohaselt võime kasutada erinevaid tehnoloogiaid, mis koguvad ja esitavad teavet selle kohta, kuidas teie pääsete juurde meie digitaalsetele meediumitele ja kuidas neid kasutate. Samuti võime kasutada meie digitaalsete meediumite kasutajate demograafilist teavet, mida me võime saada kolmandatelt osapooltelt, nagu Google või teie kasutatud sotsiaalmeedia (edaspidi „kasutusteave“). Kasutusteave võib hõlmata teie vaadatud lehekülgi, nende vaatamise aega, millise joogi teavet või muud sisu vaatasite või esitasite, mis keeles, sealhulgas teie kohta käiv demograafiline teave (näiteks teie vanus, sugu ja võimaluse korral huvivaldkonnad), milliseid lehekülgi vaatasite enne selle lehe vaatamist jne.

2. Kuidas ja miks me kasutame jälgimistehnoloogiaid?

Ettevõte Irish Distillers kasutab jälgimistehnoloogiaid, nagu küpsised, IP-aadressid või logifailid. Jälgimistehnoloogiad aitavad meil oma digitaalseid meediume teie isiklike vajaduste järgi kohandada.

• Me kasutame küpsiseid, et paremini mõista, kuidas külastajad kasutavad meie digitaalmeediume ja pakutavaid vahendeid ning teenuseid, ja nende kasutamise ja funktsionaalsuse parandamiseks. Teie nõusolekul, kui kohaldatav õigus seda nõuab, kasutab meie digitaalmeedia küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid (edaspidi „küpsised“). Küpsised on teie seadmesse paigutatavad väikesed failid, mis teenivaid mitut eesmärki, näiteks lubavad teil tõhusalt lehekülgede vahel liikuda, pidades meeles teie eelistusi ja parandades teie üldist kogemust. Küpsiste kasutamine meie digitaalses meedias võimaldab teil nautida sujuvamaid külastusi ja mõõdab täpsemalt teie käitumist meie veebisaidil. Meie küpsiste poliitikastsaate lisateavet meie kasutatud küpsiste ja selle kohta, kuidas saate küpsiste kasutamise keelata.
• IP-aadress on number, mida kasutavad võrgustikus olevad arvutid, et tuvastada teie arvutit iga kord, kui te internetti sisse logite. Me võime jälgida internetiprotokolli (IP) aadresse (muuhulgas), et: i) lahendada tehnilisi probleeme; ii) säilitada veebisaidi turvalisus ja julgeolek; iii) piirata juurdepääsu meie digitaalsele meediale kohaldatava õiguse või lepinguliste piirangute järgimiseks; ja selleks, et iv) paremini mõista, kuidas meie digitaalset meediat kasutatakse:
• meie (või kolmas osapool meie palvel) võime koguda teavet logifailide vormis, mis salvestavad tegevusandmed digitaalses meedias ja koguvad statistikat kasutajate sirvimisharjumuste kohta. Need kirjed luuakse anonüümselt ja need aitavad meil (muuhulgas) koguda i) kasutaja veebibrauseri tüüpi ja operatsioonisüsteemi, ii) teavet kasutaja seansi kohta (näiteks eelmise digitaalse külastuse URL-i, kuupäeva ja kellaaega ning milliseid lehekülgi ja kui kaua on nad meie digitaalses meedias vaadanud) ning iii) muid sarnaseid navigeerimisandmeid või klõpsamiste andmevoogu. Internetiturunduse ja demograafiliste uurimuste jaoks kasutame ka logifaili kogutud teavet, et saaksime pidevalt parandada ja kohandada teile pakutavaid võrguteenuseid. Logifaile kasutatakse ainult ettevõtte siseselt ja need ei ole seotud ühegi konkreetse kasutajaga.

3. Millisel eesmärgil ja õiguslikel põhjustel me teie isikuandmeid kasutame?

Me kogume teie kohta teavet järgmistel põhjustel.
Võimaldamaks teil kasutada meie digitaalset meediat: kui loote endale meie digitaalses meedias kasutajakonto, kasutatakse teie isikuandmeid, et pakkuda teile teie tellitud asjakohaseid funktsioone ja teenuseid ning esitada teile eeliseid ja privileege, mis tavaliselt kaasnevad konto registreerimisega (nt nende teatiste saamine, mille te registreerimise hetkel valisite, kutsed sündmustele, osalemine loteriides jne).

Võimaldamaks teil soetada tooteid meie veebisaidilt: kasutame teie isikuandmeid teie tellimuse haldamiseks ja tellitud toodete tarnimiseks. Samuti saame rakendada tehnilisi lahendusi maksepettuse tuvastamiseks ja meie veebisaidil tehtud ostude makse tagamiseks.
Vastamaks teie küsimustele ja kommentaaridele: kui võtate meiega ühendust elektroonilise kontaktvormi kaudu, nagu meie vorm „Võta meiega ühendust“, või meie nõuetele vastavuse aruandlussüsteemi „Räägi meile“ kaudu, kasutatakse teie isikuandmeid teie päringule või kommentaarile vastamiseks.

Selleks, et saata teile tehingute või haldusega seotud infovahetust: nt e-posti aadressile saadetav kinnituskiri, kui registreerute või tühistate konkreetse registreerumise või tegevuse; samuti teatavad teenusega seotud teated, nt teatised meie isikuandmete puutumatust käsitlevate teadetega seotud uuenduste kohta, lõpetatud funktsioonid või programmid meie digitaalses meedias, muudatused meie võrguteenustes või tehnilise toe meetmetes või muud nendega seotud muudatused.
Saatmaks teile reklaami- ja turundusteavet, mille suhtes kohaldatakse teie väljendatud eelistusi, kui me kogume teie kontaktandmeid või hiljem:
– peale teie isikuandmete esitamise eesmärgi võidakse teile anda ka võimalus (märkeruudu kaudu või muul viisil), et teie isikuandmeid kasutatakse tegevuse või teenuse puhul, mis erineb teie taotletavast põhitegevusest või -teenusest. Näiteks kui registreerute võistlusele või muu soodustuse saamiseks, võidakse teid kutsuda registreeruma ka soodustust korraldava või mõne muu veebisaidi digitaalse meedia uudiskirja või teavituste saamiseks. Kui otsustate need lisateenused vastu võtta, kasutame nende teile pakkumiseks teie isikuandmeid. Võite igal ajal loobuda meie saadetud reklaami- ja turundusmaterjalide saamisest, võttes ühendust e-posti aadressil idpr-privacy@pernod-ricard.com.
– Kui kasutate funktsiooni „Saada sõbrale“, kasutatakse neid isikuandmeid ainult üks kord teabe saatmiseks ja kauem me neid kohaliku seaduse kohaselt ei säilita.
– Kui kasutate ettevõtte Irish Distillers toodetel kuvatud QR-koodi või samaväärset funktsiooni, kasutame teie isikuandmeid, et saata teile rohkem teavet toodete kohta, kus see QR-kood või samaväärne funktsioon kuvatud on, või muude toodete kohta.

Parandage ja arendage meie digitaalset meediat.
Digitaalse meedia kasutamisega seotud statistika loomine ja analüüsimine;ning
pettuste vältimine, uurimine ja avastamine.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on järgmised:

see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate etappide tegemiseks;
see on vajalik meie suhtes kohaldatava õigusliku kohustuse täitmiseks;
see on vajalik meie õigustatud huvide või kolmanda osapoole õigustatud huvide otstarbeks. Meie töötleme ja/või kolmas osapool töötleb teie isikuandmeid ainult meie/nende õigustatud huvide otstarbeks siis, kui oleme seisukohal, et see ei kujuta endast põhjendamatut sekkumist teie enda huvidesse või põhiõigustesse ja -vabadustesse. Õigustatud huvid, mille jaoks me teie isikuandmeid töötleme, hõlmavad meie õigustatud huve:
– meie äritegevuse juhtimisel vastutustundlikult ja kaubanduslikult mõistlikul viisil;
– meie toodete ja teenuste edendamiseks;
– meie ettevõtte ja sotsiaalse vastutuse eesmärkide saavutamiseks.

Teatavatel juhtudel, kui olete töötlmiseks andnud oma nõusoleku.

Profiilimine ja automatiseeritud otsuste tegemine.

Me võime läbi viia profiilide koostamise, mis põhineb teie digitaalse meedia sirvimistegevuse jälgimisel, et paremini mõista teie eelistusi ja huvide keskpunkti ning kohandada oma turunduskommunikatsiooni teie profiiliga, kui te ei vaidle vastu selle privaatsuspoliitika artiklis 9 sätestatud tingimustele. Me võime töödelda isikuandmeid, kasutades automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas lepingu täitmiseks (nt maksepettuse vältimiseks), või teie sõnaselge nõusoleku alusel, et vastata teie eelistuste kohaselt paremini teie vajadustele. Pange tähele, et kasutatud automatiseeritud vahendeid kontrollitakse regulaarselt, et tagada isikuandmete õiglane töötlemine. Profiilide loomisel rakendatakse konkreetseid meetmeid, nagu andmete minimeerimine. Teil palutakse väljendada oma seisukohta eespool kirjeldatud juurdepääsuõiguse kaudu. Samuti saate automatiseeritud otsuse tulemusele esitada vastuväiteid, saates e-kirja allpool punktis 11 toodud kontaktandmetel.

4. Mis juhtub siis, kui te ei soovi oma isikuandmeid esitada?

Kui otsustate mis tahes isikuandmeid mitte esitada, ei pruugi teil olla võimalik osaleda teatud tegevustes ja isikupärastatud funktsioonides või võivad teile pakutud digitaalse meedia teenused olla piiratud. Näiteks kui keeldute oma e-posti aadressi jagamisest, ei ole teil võimalik saada meie uudiskirja või muul viisil meie digitaalses meedias registreeruda. Kuid selleks, et sirvida meie digitaalset meediat ja saada lisateavet ettevõtte Irish Distillers ja meie toodete kohta, ei pea te meile andma mingeid isikuandmeid. Igal juhul teavitame teid alati isikuandmetest, mis on vajalikud teenuse kasutamiseks.

5. Kellele ja miks me teie isikuandmeid avalikustame?

Ettevõttes Irish Distillers Group Ettevõte Irish Distillers võib jagada teie isikuandmeid osas 3 mainitud eesmärkidel ettevõttes Irish Distillers Group, sealhulgas oma tütarettevõtete vahel kogu maailmas.

Kolmandate osapooltega Ettevõte Irish Distillers võib teie isikuandmeid jagada ka kolmandate osapooltega, kuid ainult järgmistel tingimustel:

• turunduslikel eesmärkidel, kui andsite meile oma nõusoleku;
• klienditoe eesmärgil; me võime kasutada teenusepakkujaid, agente või töövõtjaid, et toetada meie digitaalse meedia sisemist tegevust ja aidata meil neid või mitmesuguseid funktsioone, programme ja saadaval olevaid kampaaniaid hallata. Iga selline kolmas osapool peab teie isikuandmetele igal ajahetkel tagama samasuguse turvalisuse taseme kui ettevõte Irish Distillers ja neil on õiguslik kohustus, kui see on vajalik, hoida teie isikuandmed privaatsena, turvalisena ning töötlema neid ainult ettevõtte Irish Distillers esitatud konkreetsete juhiste järgi;
• ühis- ja kaasrahastatud programmide ja reklaami eesmärgil: kui me juhime meie digitaalses meedias koos teise ettevõtte, organisatsiooni või muu maineka kolmanda osapoolega ühis- või kaasrahastatavat programmi või kampaaniat ja selle sündmuse osana kogume ning töötleme isikuandmeid, on meil õigus jagada teie isikuandmeid oma partneri või sponsoriga tingimusel, et annate vajaduse korral oma nõusoleku. Kui sellise reklaamikampaania osana kogub teie isikuandmeid (või jagab) mõni muu äriühing peale ettevõtte Irish Distillers, teavitame teid sellest teie isikuandmete kogumise ajal;
• kohtuvaidluste ja ohutuse eesmärgil: me võime teie isikuandmeid avalikustada ka siis, kui meid kohustab selleks seadus või kui meie heauskse otsuse kohaselt on selline tegevus põhjendatult vajalik kohtumenetluste järgimiseks, mis tahes nõuetele vastamiseks või ettevõtte Irish Distillers, selle klientide või avalikkuse turvalisuse ja õiguste kaitsmiseks;
• ettevõtte Irish Distillers osalise või täieliku ühinemise korral teise ettevõttega või teise ettevõtte omandisse minemise korral või siis, kui Irish Distillers müüb või võõrandab kogu ettevõtte äritegevuse või osa sellest, oleks omandajal kohaldatava seaduse kohaselt juurdepääs selle ettevõtte säilitatud teabele, mis võib hõlmata isikuandmeid. Samamoodi võib isikuandmeid üle kanda ettevõttesisese ümberkorraldamise, maksejõuetusmenetluse või muu sarnase sündmuse osana, kui see on lubatud ja tehtud kooskõlas kohaldatava õigusaktiga.

6. Kas ja miks saadetakse teie isikuandmeid adressaatidele teistes riikides?

Irish Distillers on ülemaailmne ettevõte ja teie isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), sealhulgas riiki, kus andmekaitse tase on erinev selle riigi omast, kus te oma isikuandmed esitasite. Kui teie isikuandmeid edastatakse mingis ulatuses väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, tagab Irish Distillers, et kehtestatud on asjakohased meetmed meie kohustuste täitmiseks tulenevalt kohaldatavast seadusaktist, mis reguleerib selliseid ülekandeid. Need võivad hõlmata ülekandmist reguleeriva lepingu sõlmimist, mis sisaldab sellel eesmärgil Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingulisi tüüptingimusi, või tagada Ameerika Ühendriikidesse ülekandmise korral, et ülekanne oleks hõlmatud ELi-USA andmekaitseraamistikus. Kui soovite saada täiendavaid teavet meetmete kohta, mida me selles suhtes oleme kohaldanud, võtke meiega ühendust aadressil idpr-privacy@pernod-ricard.com.

7. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Me säilitame teie digitaalse meedia kaudu saadetud isikuandmeid oma andmebaasides nii kaua, kui teie konto on aktiivne, teiega sõlmitud lepingu kehtivusaja jooksel või parandatud ja uue teenuse pakkumiseks, kui on vaja pakkuda teile teie soovitud teenuseid või vastata päringutele või lahendada probleeme. Me võime teie isikuandmeid säilitada ka meie ettevõttesisese säilitamise korra kohaselt, et täita meie õiguslikke ja regulatiivseid kohustusi, lahendada vaidlusi ja jõustada meie lepinguid. Seega võime aegumistähtaegade kohaselt säilitada teie isikuandmeid pärast ettevõtte Irish Distillers teenuste või meie digitaalse meedia kasutamise lõpetamist.

8. Kuidas me tagame teie isikuandmete turvalisuse?

Irish Distillers võtab kasutusele kõik tehnilised ja organisatoorsed meetmed, et kaitsta sellelt veebisaidilt ja/või meie rakenduste kaudu kogutud isikuandmete, sh delikaatsete isikuandmete, konfidentsiaalsust ja turvalisust. Nende jõupingutuste hulka kuuluvad, kuid ei piirdu üksnes nendega, järgmised: i) teie isikuandmete säilitamine turvalises töökeskkonnas, mis ei ole üldsusele kättesaadav ja millele on juurdepääs ainult ettevõtte Irish Distillers volitatud töötajatel ja meie esindajatel ning töövõtjatel; ii) registreeritud kasutajate isikusamasuse kontrollimine enne, kui neile võimaldatakse juurdepääs isikuandmetele, mida me nende kohta haldame.

9. Millised on teie õigused seoses teie isikuandmetega?

• Kui teie isikuandmeid on töödeldud teie nõusoleku alusel, võite oma nõusoleku igal ajahetkel tagasi võtta.

• Võite esitada taotluse oma isikuandmetele ligipääsemiseks.
• Võite esitada taotluse oma isikuandmete parandamiseks, kui need on ebatäpsed, puudulikud või aegunud.
• Võite esitada taotluse oma isikuandmete kustutamiseks: i) kui teie isikuandmed ei ole enam andmetöötluse eesmärgil vajalikud; ii) kui olete oma nõusoleku andmetöötlusega seoses tagasi võtnud üksnes sellise nõusoleku alusel; iii) kui olete andmetöötluse vastu; iv) kui isikuandmete töötlemine on õigusvastane; v) kui isikuandmed tuleb kustutada ettevõtte Irish Distillers suhtes kohaldatava õigusliku kohustuse täitmiseks. Irish Distillers rakendab mõistlikke meetmeid, et teavitada kontserni teisi üksusi sellisest kustutamisest.

• Võite esitada taotluse töötlemise piiramise kohta: i) juhul, kui teie isikuandmete õigsus vaidlustatakse, et võimaldada ettevõttel Irish Distillers sellist täpsust kontrollida; ii) kui soovite kustutamise asemel oma isikuandmeid piirata, hoolimata asjaolust, et töötlemine on ebaseaduslik; iii) kui soovite, et ettevõte Irish Distillers säilitaks teie isikuandmeid, sest te vajate neid enda kaitsmiseks õiguslike nõuete kontekstis; iv) kui olete töötlemise vastu, kuid Irish Distillers kontrollib, kas neil on selliseks töötlemiseks õiguslikke põhjusi, võivad tühistada teie enda õigused; v) kui andmetöötlus põhineb ettevõtte Irish Distillers õiguslikel huvidel.

• Võite esitada taotluse meile esitatud isikuandmete teisaldatavuse kohta, eriti siis, kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingu täitmisel.
• Teil on alati võimalus oma isikuandmeid meiega mitte jagada. Kui valite selle võimaluse, võib teie juurdepääs meie pakutud tegevustele ja funktsioonidele olla piiratud.
Teil on õigus keelduda sellest, et me töötleks teie isikuandmeid, seahulgas turunduseesmärgil, mis põhineb profiilide koostamisel.

Kohaliku seaduse kohaselt on teil ka õigus anda üldisi või konkreetseid juhiseid selle kohta, kuidas võib teie isikuandmeid, mida töödeldakse selle privaatsuspoliitika alusel, kasutada pärast teie surma.

10. Kuidas me töötleme laste isikuandmeid?

Meie sait ei ole mõeldud lastele, kelle vanus jääb alla seaduslikku alkoholi tarbimise vanusepiiri („alaealine“), mistõttu me ei kogu teadlikult alaealiste isikuandmeid. Konto loomiseks ja tegevustes ning meie digitaalse meedia tehingutes osalemiseks peate olema vähemalt kaheksateist aastat vana. Kui meile teatatakse või saame teada, et alaealine on esitanud meile meie digitaalse meedia kaudu isikuandmeid, kustutame sellised isikuandmed.

11. Kuidas on teil võimalik meiega ühendust võtta või esitada kaebus asjaomasele järelevalveasutusele?

Kui teil on selle privaatsuspoliitika või meie andmekogumispraktikate kohta küsimusi, kaebusi või kommentaare, võtke meiega ühendust, kirjutades aadressil: Irish Distillers Simmonscourt House Simmonscourt Road Ballsbridge Dublin 4 Iirimaa või saatke e-kiri e-posti aadressile: idpr-privacy@pernod-ricard.com Anname teile teada, et teil on samuti võimalus esitada kaebus ka selle riigi järelevalveasutusele, kus te asute, kui teile valmistab muret ettevõtte Irish Distillers isikuandmete töötlemise protsess.

12. Muudatused meie privaatsuspoliitikas.

Me vaatame oma privaatsuspoliitika korrapäraselt läbi ja postitame kõik uuendused sellele veebilehele. Seda privaatsuspoliitikat uuendati viimati 2018. aasta mais.