Informacje prawne

Zasady ochrony prywatności

Irish Distillers International Ltd., jako administrator danych, szanuje prawo użytkownika do prywatności podczas korzystania z naszych mediów cyfrowych (takich jak nasze witryny internetowe, nasze aplikacje mobilne, nasze strony w sieciach społecznościowych, wszelkie formularze online do rejestracji na nasze wydarzenia („Media cyfrowe”) i komunikowania się z nami drogą elektroniczną.

Celem niniejszych Zasad ochrony prywatności jest poinformowanie użytkownika o tym, w jaki sposób Irish Distillers International Ltd, spółka zarejestrowana w Irlandii pod numerem 15558, z siedzibą pod adresem Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4 i jej spółki stowarzyszone w ramach Grupy Pernod Ricard („Irish Distillers”, „my” lub „nasze”) gromadzą, przechowują, wykorzystują i przetwarzają dane osobowe użytkownika przekazane za pośrednictwem dowolnych Mediów cyfrowych obsługiwanych przez Irish Distillers.

Tematy Zasad ochrony prywatności

1 — Jakie dane osobowe użytkownika gromadzimy i w jaki sposób?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika związane z korzystaniem przez niego z naszych Mediów cyfrowych. Do tych danych osobowych mogą należeć:
• imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail; • wiek użytkownika;
• dane karty kredytowej/debetowej lub rachunku bankowego;
• adres IP użytkownika;
• wszelkie inne informacje dotyczące użytkownika, jakie zostały nam przekazane przez użytkownika lub które wygenerowaliśmy w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszych Mediów cyfrowych.
Z zastrzeżeniem obowiązujących wymogów prawa możemy korzystać z różnych technologii do gromadzenia i dostarczania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do Mediów cyfrowych i korzystają z nich. Możemy również wykorzystywać informacje demograficzne o użytkownikach naszych Mediów cyfrowych otrzymywane od stron trzecich, takich jak Google lub media społecznościowe, z których użytkownicy korzystają („informacje o użytkowaniu”). Informacje o użytkowaniu mogą obejmować strony odwiedzane przez użytkownika, czas ich przeglądania, informacje o napojach lub inne treści, do których użytkownik uzyskał dostęp lub które udostępnił, oraz ich język, w tym informacje demograficzne o użytkowniku (takie jak wiek, płeć i obszary zainteresowań, jeśli są dostępne), a także strony, które użytkownik przeglądał przed obejrzeniem aktualnej strony itp.

2 — Jak i dlaczego korzystamy z technologii śledzenia?

Spółka Irish Distillers wykorzystuje technologie śledzenia, takie jak pliki cookie, adresy IP lub pliki dziennika. Technologie śledzenia pomagają nam dostosować Media cyfrowe do osobistych potrzeb użytkownika:

  • Używamy plików cookie w celu usprawnienia korzystania i funkcjonalności naszych Mediów cyfrowych oraz lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez odwiedzających z naszych Mediów cyfrowych oraz oferowanych w nich narzędzi i usług. Pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika (jeśli uzyskanie takiej zgody jest wymagane przez obowiązujące prawo), nasze Media cyfrowe wykorzystują pliki cookie i podobne technologie („pliki cookie”). Pliki cookie to niewielkie pliki umieszczane na urządzeniu użytkownika, które służą wielu celom, takim jak umożliwienie sprawnego poruszania się między stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz ogólne usprawnienie korzystania z witryny. Wykorzystanie plików cookie w naszych Mediach cyfrowych pozwala na bezproblemowe odwiedziny i dokładniejsze określenie zachowania użytkownika w witrynie. Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich wyłączenia można znaleźć w Zasadach dotyczących plików cookie.
  • Adres IP to numer używany przez komputery w sieci do identyfikacji komputera za każdym razem, gdy użytkownik loguje się w Internecie. Możemy śledzić adresy protokołu internetowego (IP) w celu (między innymi): (i) rozwiązywania problemów technicznych, (ii) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony naszej witryny, (iii) ograniczenia dostępu do naszych Mediów cyfrowych w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa lub ograniczeń umownych oraz (iv) lepszego zrozumienia sposobu korzystania z naszych Mediów cyfrowych.
  •  Możemy zbierać (lub zlecić to stronie trzeciej działającej w naszym imieniu) informacje w postaci plików dziennika służących do rejestrowania aktywności w Mediach cyfrowych i gromadzenia statystyk na temat nawyków użytkowników dotyczących przeglądania. Zapisy te są generowane anonimowo i pomagają nam gromadzić (między innymi): (i) informacje o typie przeglądarki internetowej i systemie operacyjnym użytkownika; (ii) informacje o sesji użytkownika (takie jak adres URL, z którego przeszedł on do witryny, data i godzina odwiedzin naszych Mediów cyfrowych, informacje o tym, które strony Mediów cyfrowych przeglądał użytkownik i jak długo); a także (iii) inne podobne dane nawigacyjne lub dane o kolejności klikania elementów interfejsu. Danych pobranych z pliku dziennika używamy także do naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, aby stale ulepszać i dostosowywać oferowane usługi online. Pliki dziennika są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie i nie są kojarzone z żadnym konkretnym użytkownikiem.
3 — W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?

Gromadzimy informacje o użytkowniku, aby:

• Umożliwić mu korzystanie z naszych Mediów cyfrowych: podczas rejestracji w naszych Mediach cyfrowych dane osobowe użytkownika są wykorzystywane w celu zapewnienia mu odpowiednich funkcji i usług objętych subskrypcją oraz zaoferowania mu korzyści i przywilejów, które zazwyczaj wiążą się z rejestracją (np. otrzymywanie informacji wybranych podczas rejestracji, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, udział w loterii itp.).

• Umożliwić mu kupowanie produktów w naszych witrynach: wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do zarządzania jego zamówieniem i dostarczania produktów. Możemy również wdrożyć rozwiązania techniczne mające na celu wykrywanie nieuczciwych płatności i zabezpieczenie płatności za zakupy dokonane w naszych witrynach.

• Odpowiadać na pytania i komentarze użytkownika: jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego, takiego jak formularz „Skontaktuj się z nami” lub za pośrednictwem systemu raportowania zgodności z przepisami „Powiadom nas”, jego dane osobowe są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub komentarz.

• Wysyłać użytkownikowi informacje o charakterze transakcyjnym lub administracyjnym: (np. wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji lub rezygnacji z określonej rejestracji lub działania), a także określonych ogłoszeń związanych z usługami (np. powiadomień o aktualizacjach informacji o ochronie prywatności, wycofanych funkcjach lub programach w Mediach cyfrowych, zmianach w usługach online lub zasadach pomocy technicznej bądź innych powiązanych zmianach).

• Wysyłać użytkownikowi informacje promocyjne i marketingowe, zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas zbierania danych kontaktowych lub w późniejszym czasie:

• Oprócz celu, dla którego użytkownik przekazał swoje dane osobowe, może on również uzyskać możliwość (poprzez zaznaczenie pola wyboru lub w inny sposób) wykorzystania jego danych osobowych do działań lub usług innych niż podstawowe działania lub usługi, o które wnioskuje. Na przykład, jeśli użytkownik zgłosi się do konkursu lub innej promocji, może zostać również poproszony o subskrypcję biuletynów lub powiadomień z naszych Mediów cyfrowych organizujących promocję lub z innych witryn. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z tych dodatkowych usług, będziemy wykorzystywać jego dane osobowe, aby mu je świadczyć. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów promocyjnych i marketingowych, kontaktując się z nami pod adresem idpr-privacy@pernod-ricard.com;
• Umożliwić korzystanie z funkcji „Wyślij do znajomego”: dane osobowe są wykorzystywane tylko raz w celu wysłania wiadomości i nie są dalej przez nas przechowywane, zgodnie z lokalnymi przepisami;
• Umożliwić korzystanie z kodu QR (lub równoważnego oznaczenia) umieszczonego na produktach Irish Distillers: wykorzystujemy dane osobowe, aby przesyłać użytkownikowi dodatkowe informacje na temat produktów, na których umieszczony został kod QR (lub równoważne oznaczenie), lub innych.

• Ulepszać i rozwijać nasze Media cyfrowe;
• Generować i analizować statystyki dotyczące korzystania z naszych Mediów cyfrowych; oraz
• Zapobiegać oszustwom, prowadzić dochodzenia w ich sprawie i wykrywać je.
 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkowników:
• Jeśli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy z użytkownikiem;
• Jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, który nas dotyczy;
Jeśli jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy lub uzasadnione interesy strony trzeciej:

My lub strona trzecia będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu realizacji naszych/jej uzasadnionych interesów, jeżeli jesteśmy przekonani, że takie działanie nie stanowiłoby nieuzasadnionej ingerencji w interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Uzasadnione interesy, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika, obejmują nasze uzasadnione interesy w zakresie:
• prowadzenia naszej działalności w sposób odpowiedzialny i rozważny z handlowego punktu widzenia;
• promowania naszych produktów i usług; oraz
• realizowania naszych celów w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.
• W pewnych okolicznościach, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych.

Profilowanie i zautomatyzowany proces podejmowania decyzji

• Możemy prowadzić profilowanie w oparciu o monitorowanie aktywności związanej z przeglądaniem stron w naszych Mediach cyfrowych, aby lepiej zrozumieć preferencje i zainteresowania użytkownika oraz dostosować naszą komunikację marketingową do jego profilu, chyba że użytkownik wyrazi sprzeciw w warunkach określonych w punkcie 9 niniejszych Zasad ochrony prywatności.

• Możemy przetwarzać dane osobowe z wykorzystaniem zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym na potrzeby wykonania umowy (np. zapobiegania oszustwom płatniczym) lub na podstawie wyraźnej zgody użytkownika, aby lepiej zaspokajać jego potrzeby zgodnie z jego preferencjami.
Należy pamiętać, że stosowane zautomatyzowane narzędzia są regularnie kontrolowane w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych. Podczas tworzenia profili wdrażane są specjalne środki, takie jak minimalizacja danych.

Zachęcamy do wyrażenia swojego stanowiska poprzez skorzystanie z opisanego powyżej prawa dostępu. Użytkownik może również zgłosić sprzeciw wobec wyników zautomatyzowanej decyzji, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w punkcie 11 poniżej.

4 — Śledzenie kontaktów pod kątem COVID-19

W przypadku wizyty użytkownika w jednym z naszych Brand Home w Irlandii będziemy rejestrować imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego od jednego z członków grupy w celu śledzenia kontaktów pod kątem COVID-19. W tej części przedstawiono dodatkowe informacje o tym, dlaczego gromadzimy te dane i co z nimi robimy.
Celem gromadzenia i przetwarzania tych danych osobowych jest ułatwienie śledzenia kontaktów zgodnie z wytycznymi organów rządowych lub branżowych, aby pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania tych danych osobowych jest uzasadniony interes firmy Irish Distillers, polegający na zapewnieniu bezpiecznego środowiska swoim pracownikom i odwiedzającym ją członkom społeczeństwa. Jeśli prawo wymaga od nas przetwarzania danych osobowych na potrzeby śledzenia kontaktów w określony sposób, podstawą prawną takiego przetwarzania będzie zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Możemy udostępniać dane kontaktowe organom rządowym, które mają prawo zażądać informacji o danych kontaktowych. Dane osobowe na potrzeby śledzenia kontaktów są przechowywane przez okres 30 dni od ich zebrania. Po upływie tego okresu zostaną usunięte, chyba że będziemy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych osobowych (po wygaśnięciu tego zobowiązania prawnego dane osobowe zostaną usunięte).
W przypadku pobytu w jednym z naszych Brand Home w okresie, w którym prowadzimy śledzenie kontaktów, jeden z członków grupy, który ma kontakt z innymi członkami grupy, będzie zobowiązany do podania tych informacji. Jeśli grupa nie poda takich informacji, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie naszego obiektu w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich obecnych.

5 — Co się stanie, jeśli użytkownik nie zechce podać swoich danych osobowych?

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przekazywać danych osobowych na żądanie, może nie być w stanie uczestniczyć w pewnych działaniach i spersonalizowanych funkcjach, a inne usługi Mediów cyfrowych oraz usługi specjalne oferowane użytkownikowi mogą być ograniczone. Przykład: jeśli użytkownik odmówi udostępnienia swojego adresu e-mail, nie będzie w stanie otrzymywać naszych biuletynów ani w inny sposób rejestrować się w naszych Mediach cyfrowych. Jednakże, aby po prostu przeglądać nasze Media cyfrowe i dowiedzieć się więcej o Irish Distillers i naszych produktach, nie trzeba podawać nam żadnych danych osobowych. W każdym przypadku zawsze poinformujemy użytkownika o tym, jakie dane osobowe są niezbędne do skorzystania z usługi.

6 — Komu ujawniamy dane osobowe użytkownika i dlaczego?

W obrębie Grupy Pernod Ricard

• Irish Distillers może udostępniać dane osobowe użytkownika do celów wymienionych w punkcie 3 w ramach Grupy Pernod Ricard, w tym jej spółek zależnych na całym świecie.

Stronom trzecim

• Irish Distillers może również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, ale jest to możliwe wyłącznie w następujących okolicznościach:

• W celach marketingowych, jeśli użytkownik udzielił nam na to zgody.

• W celach związanych z pomocą techniczną: Możemy korzystać z usług dostawców, pośredników lub podwykonawców w celu obsługi wewnętrznego funkcjonowania naszych Mediów cyfrowych oraz pomocy w administrowaniu nimi lub innymi dostępnymi w nich funkcjami, programami i promocjami. Każda taka strona trzecia musi przez cały czas zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika jak Irish Distillers, a jeżeli jest to wymagane, jest związana umową prawną nakazującą zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Irish Distillers.

• W celu realizacji wspólnych i współsponsorowanych programów oraz w celach promocyjnych: gdy prowadzimy wspólny lub współsponsorowany program lub promocję w naszych Mediach cyfrowych z inną firmą, organizacją lub inną renomowaną stroną trzecią; i w ramach tego wydarzenia gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, możemy udostępnić dane osobowe użytkownika naszemu partnerowi lub sponsorowi, pod warunkiem uzyskania zgody użytkownika, gdy jest to wymagane. Jeżeli w ramach takiej promocji dane osobowe użytkownika są gromadzone przez firmę inną niż Irish Distillers (lub są jej udostępniane), poinformujemy o tym użytkownika w momencie gromadzenia danych osobowych.

• Do celów postępowania sądowego i bezpieczeństwa: możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie działanie jest konieczne w celu przestrzegania procedur prawnych, udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek roszczenia lub ochrony bezpieczeństwa bądź praw firmy Irish Distillers, jej klientów lub społeczeństwa.

• W przypadku fuzji lub przejęcia całości lub części Irish Distillers przez inną firmę albo w przypadku sprzedaży lub zbycia przez Irish Distillers całości lub części przedsiębiorstwa Irish Distillers nabywca będzie mieć dostęp do informacji przechowywanych w ramach przedsiębiorstwa Irish Distillers, które mogą obejmować dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analogicznie dane osobowe mogą być przekazywane w ramach reorganizacji spółki, postępowania upadłościowego lub innego podobnego zdarzenia, jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy i jeśli odbywa się to zgodnie z nimi.

7 — Czy dane osobowe użytkowników są wysyłane do odbiorców w innych krajach i dlaczego?

Irish Distillers jest firmą globalną i dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym do kraju, w którym poziom ochrony danych różni się od poziomu obowiązującego w kraju, z którego użytkownik przekazał dane osobowe. Jeśli i w zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika zostaną przekazane poza EOG, Irish Distillers zapewni podjęcie odpowiednich środków w celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z obowiązującego prawa regulującego takie transfery. Mogą one obejmować zawarcie umowy regulującej przekazywanie danych, która zawiera „standardowe klauzule umowne” zatwierdzone w tym celu przez Komisję Europejską. Jeśli użytkownik chciałby uzyskać więcej informacji na temat środków, jakie podjęliśmy w tym zakresie, prosimy o kontakt pod adresem idpr-privacy@pernod-ricard.com.

 

8 — Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem Mediów cyfrowych będą przechowywane w naszych bazach danych tak długo, jak długo aktywne będzie konto użytkownika, przez okres obowiązywania umowy z użytkownikiem lub w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zamówionych przez użytkownika, udzielania odpowiedzi na zapytania lub rozwiązywania problemów oraz świadczenia ulepszonych i nowych usług. Konieczne może być także przechowanie danych osobowych użytkownika zgodnie z wewnętrzną procedurą przechowywania danych, jeśli jest to konieczne w celu realizacji naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania umów.

Możemy zatem przechowywać dane osobowe użytkownika po zaprzestaniu korzystania przez niego z usług Pernod Ricard lub naszych Mediów cyfrowych zgodnie z zasadami przedawnienia.

9 — Jakie są prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych?

• Jeżeli dane osobowe użytkownika były przetwarzane na podstawie jego zgody, może on w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

• Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych.

• Użytkownik może zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne.

• Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych (i) jeśli jego dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania danych, (ii) jeśli wycofał zgodę na przetwarzanie danych oparte wyłącznie na takiej zgodzie, (iii) jeśli sprzeciwił się przetwarzaniu danych, (iv) jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, (v) jeśli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Irish Distillers. Irish Distillers podejmie uzasadnione kroki w celu poinformowania innych podmiotów z grupy Irish Distillers o takim usunięciu danych.

• Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania (i) w przypadku zakwestionowania dokładności swoich danych osobowych, aby umożliwić Irish Distillers sprawdzenie ich dokładności, (ii) jeśli chce ograniczyć swoje dane osobowe zamiast je usuwać, pomimo faktu, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) jeśli chce, aby firma Irish Distillers zachowała jego dane osobowe, ponieważ są one potrzebne do obrony w kontekście roszczeń prawnych (iv) jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu, ale Irish Distillers przeprowadza weryfikację w celu sprawdzenia, czy ma uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, które mogą być nadrzędne wobec jego praw, (v) jeśli przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie Irish Distillers.

• Użytkownik może zażądać przeniesienia przekazanych nam danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody lub w celu wykonania umowy.

• Użytkownik zawsze ma możliwość nieudostępniania nam swoich danych osobowych. Jednak wybór tej opcji może spowodować ograniczenie działań i funkcji, które możemy mu zaoferować.

• Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, w tym w celach marketingowych opartych na profilowaniu.

• Zgodnie z lokalnymi przepisami użytkownik ma również prawo do wydania ogólnych lub szczegółowych instrukcji dotyczących sposobu wykorzystania danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszych Zasad ochrony prywatności po jego śmierci.

10 — Jak traktujemy dane osobowe dzieci?

Nasza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci, które nie osiągnęły ustawowego wieku spożycia alkoholu („osoby niepełnoletnie”), dlatego nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób niepełnoletnich. Aby założyć konto oraz uczestniczyć w działaniach i transakcjach w ramach naszych Mediów cyfrowych, należy mieć co najmniej osiemnaście lat. Jeśli zostaniemy powiadomieni lub dowiemy się, że osoba niepełnoletnia przesłała nam swoje dane osobowe za pośrednictwem Mediów cyfrowych, usuniemy jej dane osobowe.

11 — Jak można skontaktować się z nami lub z odpowiednim organem nadzorczym?

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub naszych praktyk w zakresie gromadzenia informacji prosimy o wysłanie listu na adres:

Irish Distillers
Simmonscourt House
Simmonscourt Road
Ballsbridge
Dublin 4
Irlandia

lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: idpr-privacy@pernod-ricard.com
Informujemy, że użytkownik może również złożyć skargę do organu nadzorczego kraju, w którym się znajduje, jeśli ma jakiekolwiek obawy dotyczące warunków przetwarzania jego danych osobowych przez Irish Distillers.

12 — Zmiany w naszych Zasadach ochrony prywatności

Nasze Zasady ochrony prywatności podlegają regularnej weryfikacji, a wszelkie aktualizacje będą umieszczane na tej stronie internetowej.
Niniejsze Zasady ochrony prywatności zostały ostatnio zaktualizowane we wrześniu 2022 r.