Zásady ochrany osobních údajů

TYTO STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JSTE DLE PRÁVA STÁTU, KDE MÁTE TRVALÉ BYDLIŠTĚ, NEDOSÁHLI VĚKU, KDY MŮŽETE PÍT ALKOHOL, NEBO POKUD NESOUHLASÍTE SE ZNĚNÍM TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍMTO PROHLÁŠENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK.

Stránky www.jamesonwhiskey.com (dále jen „stránky“) provozuje společnost Irish Distillers Limited (dále jen „IDL“, „my“, „nás“, „naše“ apod.), soukromá společnost registrovaná v Irsku pod identifikačním číslem 23732, se sídlem registrovaným na adrese Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irsko.

1. VŠEOBECNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost IDL je odhodlána zajistit ochranu vašich osobních údajů jako zákazníka. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, vyjadřujete svůj souhlas s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů a s tím, že můžeme shromažďovat, používat a sdělovat vaše osobní údaje tak, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů nesouhlasíte, své osobní údaje nám prosím neposkytujte.

Společnost IDL bude používat informace, které o vás shromáždíme, pouze k zákonným účelům v souladu se zákony o ochraně dat z let 1988 a 2003 a dalšími příslušnými zákony na ochranu dat, které platí v Irsku. Společnost IDL neprodává jména ani jiné údaje o zákaznících nakupujících na internetu třetím osobám, ani je s nimi nevyměňuje.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Osobní údaje, které dobrovolně poskytnete

Když navštívíte nebo jakkoli použijete stránky, můžeme shromažďovat a zpracovávat následující informace:

  • údaje o vašich návštěvách stránek, zejména technické údaje o vaší návštěvě (provozní data, lokační data, vaše IP adresa, předchozí stránky, z nichž jste na naše stránky vstoupili, a typ prohlížeče, který používáte);
  • údaje o případných transakcích, které prostřednictvím našich stránek provedete, a vyřízení případných objednávek; [po zakoupení produktů a přijetí platby už tyto informace neuchováváme]
  • údaje, které nám poskytnete např. tím, že na našich stránkách vyplníte formuláře;
  • a pokud nás kontaktujete, můžeme o této korespondenci uchovávat záznam.

Tyto informace shromažďujeme, abychom mohli zpracovat váš požadavek nebo vám poskytnout zboží a služby, o které jste požádali, a komunikovat s vámi o veškerých záležitostech týkajících se obecně poskytování zboží a služeb.

[Jakákoli komunikace nebo materiály, které odešlete nebo zveřejníte v jakékoli veřejné oblasti stránek, včetně jakýchkoli osobních údajů, otázek, komentářů, návrhů a podobně, nepředstavují důvěrné ani vyhrazené informace a nebude se s nimi tak ani zacházet. Na takové osobní informace se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje.]

2.2 Osobní údaje shromažďované automaticky při běžném používání stránek.

Tyto stránky také používají soubory cookie k zapamatování údajů o vašich návštěvách stránek, včetně například technických informací o vaší návštěvě, a ke sledování využití stránek s cílem rozvíjet stránky a poskytované služby. Další informace o souborech cookie a jejich používání na stránkách najdete v našem Prohlášení o souborech cookie.

Ve snaze nabídnout vám ty nejlepší – a nejnovější – výhody členství vás můžeme kontaktovat, abychom vás informovali o nových slevách a akcích společnosti IDL. Když nám své údaje sdělíte, zeptáme se vás, zda chcete takové informace dostávat. Informace budou zasílány pouze v případě, že jste k tomu poskytli souhlas. Kdykoli se ovšem můžete rozhodnout, že tyto informace již nechcete dostávat. Stačí nás telefonicky nebo e-mailem kontaktovat (údaje jsou uvedeny níže v části „Kontaktujte nás“) a požádat o vyřazení ze seznamu příjemců zpráv, nebo kliknout na odkaz „Odhlásit“ v kterékoli e-mailové zprávě, kterou vám zašleme. Vaše údaje nikdy neprodáme cizí třetí straně k marketingovým účelům. Pokud některý z těchto kroků provedete, zajistíme aktualizaci vašeho nastavení nebo odstranění informací, jakmile to bude přiměřeně možné. Vaše údaje nikdy neprodáme cizí třetí straně k marketingovým účelům. Pokud některý z těchto kroků provedete, zajistíme aktualizaci vašeho nastavení nebo odstranění informací, jakmile to bude přiměřeně možné. Účastník, který nemá zájem dostávat v budoucnu propagační nabídky, musí napsat na adresu info@jamesonwhiskey.com a informovat sponzora, že si nepřeje tyto materiály dostávat.

3. SDĚLOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Vaše údaje můžeme předávat kterémukoli členovi naší skupiny v rámci Evropského hospodářského prostoru i mimo něj, což znamená, že naše dceřiné společnosti, naše mateřská holdingová společnost i její dceřiné společnosti nám mohou poskytovat služby při dodržení přísných smluvních povinností na ochranu vašich osobních údajů a jejich zpracování naším jménem a pouze pod naší kontrolou. Vaše údaje můžeme předat třetím osobám v případě prodeje či odkoupení části podniku nebo v případě, že společnost IDL nebo její obchodní majetek získá třetí strana. Vaše údaje můžeme předat třetí straně také v případě, že je to nutné ke splnění naší zákonné povinnosti, za účelem vymáhání všeobecných podmínek platných pro tyto stránky nebo k ochraně práv, majetku či bezpečnosti společnosti IDL, jejích zákazníků či jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany před podvody a snižování úvěrového rizika. Předáním svých osobních údajů s tímto přenášením, ukládáním a zpracováním souhlasíte.

4. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy bude váš účet aktivní, nebo tak dlouho, abychom vám mohli poskytnout služby a vést záznamy o vašich transakcích pro účely finančních výkazů. Vaše osobní údaje budeme rovněž uchovávat tak, jak bude potřeba k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

5. VAŠE PRÁVA

Máte právo vědět, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a na opravu veškerých případných chyb. Rovněž nás můžete požádat, abychom vaše údaje aktualizovali nebo smazali; za tím účelem nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem (údaje jsou uvedeny níže v části „Kontaktujte nás“).

V případě takové žádosti uveďte prosím veškeré identifikační údaje, které jste předtím na stránkách zadali (např. jméno a e-mailovou adresu). Za určitých okolností můžete mít právo žádat, aby byly vámi poskytnuté údaje vymazány. K uplatnění tohoto práva může být nutné, abyste uvedli konkrétní porušení předpisů o ochraně osobních údajů ze strany společnosti IDL. Veškeré požadavky budou bezodkladně a účinně řešeny v souladu s platnými zákony.

Také máte právo žádat kopii informací, které o vás uchováváme. Za to můžeme účtovat poplatek, který nepřekročí 6,35 €.

Kdykoli můžete vyjádřit nesouhlas s tím, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, s výjimkou případů, kdy platné zákony stanoví jinak.

6. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky, které spravují třetí osoby. Když kliknete na odkaz třetí strany, opustíte tyto stránky. Jakékoli osobní údaje, které zadáte na cílové stránce, nebude shromažďovat nebo kontrolovat společnost IDL, ale budou se řídit oznámením o ochraně osobních údajů a podmínkami používání cílových stránek. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání cílových stránek, a tak o nich získali podrobnější informace.

7. ZABEZPEČENÍ

Vždy budeme usilovat o to, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo prozrazením, změnou či zničením. Jsme odhodláni zajistit zabezpečení vašich informací, což zahrnuje spolupráci s předními poskytovateli zabezpečených platebních služeb. Učiníme všechny kroky, které jsou přiměřeně nutné k zajištění bezpečného zacházení s vašimi daty v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Bohužel nelze zaručit, že jakékoli shromažďování nebo přenos dat na internetu budou bezpečné na 100 %. I když tedy usilujeme o ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakéhokoli přenosu.

8. ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se může s dalším vývojem stránek kvůli využití nových technologií měnit. Proto uživatele vyzýváme, aby si přečetli Všeobecné podmínky a toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali.

9. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli otázky týkající se ochrany osobních údajů a/nebo zabezpečení, napište nám prosím na adresu info@jamesonwhiskey.com, nebo nám zavolejte na číslo +44 28 90663344.